Kyslík a život v Ediakaře  
Rozvoj mnohobuněčných živočichů schopných zanechat fosilie zřejmě souvisel se zvýšením hladiny kyslíku na konci gigantického zalednění před počátkem kambria.

 

Zvětšit obrázek
Charnia wardi z Avalonu. Nejstarší fosilie ediakarské fauny.

Hezké, relativně velké a dobře rozeznatelné organismy se objevují ve fosilním záznamu těsně před začátkem kambria. Není ale tak úplně jasné, co by to mělo být. Nejstarším nálezem ze všech je Charnia wardi, asi dvoumetrová věc, která žila v moři před 570-575 milióny let v místech, kde je dnes na Newfoundlandu poloostrov Avalon. Pak se ve fosilním záznamu vynořují další podivné věci, s nimiž si taky nikdo moc neví rady.

Zvětšit obrázek
Polostrov Avalon. Mistaken Point je dole na jihu u Cape Race.

Dohromady se jim říká ediakarská fauna podle světoznámého naleziště v Austrálii a zatím není úplně jasné, jaký má vztah k dnešním živočichům. Fosilie z vývojových linie živočichů přeživších do současnosti se totiž objevují jakoby náhle na začátku kambria.

 

 

Paleontologové vnímají čas poněkud jinak, než běžní smrtelníci. Asi proto používají termín kambrická exploze, i když v tomto případě nejde o náhlost milisekund, ale miliónů let.Lidé zkoumající fosilie praví, že před začátkem kambria, čili v době před 542 milióny let a hlouběji do minulosti nejsou žádné spolehlivé doklady dnešních živočichů. Náznaků a sporných fosilií či fosilních stop je spousta, ale jisté a všeobecně přijímané není nic.

 

 

Molekulární hodiny seřízené podle genů dnešních živočichů vehementně tvrdí něco jiného. Linie dnešních živočichů jsou podle nich mnohem starší. Molekulárním hodinám sice není radno bezhlavě věřit, zdá se však, že trvají na svém. Vysvětlení je nejspíš docela prosté. Až do ediakarské fauny a kambrické exploze nežilo nic, co by bylo s to zanechat slušné fosilní pozůstatky. Navíc je to hrozně dávno a fosilní záznam je plný děr.

Zvětšit obrázek
Snowball Earth. Když planeta přežene chlazení.

 

 

Přesto se ale před začátkem kambria nejspíš stalo něco zajímavého, něco, co do té doby nenápadná a nudná zvířátka zviditelnilo ve fosilním záznamu. Podle týmu Guye Narbonneho z kanadské Queen’s University šlo především o dramatické zvýšení obsahu kyslíku.

 

Zvětšit obrázek
Datování počátku kambria.

Podle části vědecké obce v době před faunou Ediakara naše planeta prošla brutálním obdobím několika zalednění. Podle těchto představ, označovaných jako „Snowball Earth“, byla ze Země v době před 750-580 milióny let ledová koule, na níž život přežíval jen smutně a ve velmi stísněných podmínkách. Z těch časů nemáme příliš mnoho nálezů a to, co máme, lze interpretovat různými způsoby. Snowball Earth má vášnivé zastánce a neméně hlasité odpůrce.

 

 

Narbonne tvrdí, že právě po konci období Gaskiers, předpokládaného posledního zalednění z ledových dob Snowball Earth, došlo k paleontologicky prudkému nárůstu obsahu kyslíku až na 15% dnešního stavu. Zjistil to se svými kolegy analýzou obsahu izotopů železa a síry v tehdejších mořských sedimentech. Ukázalo se, že sedimenty z dob zalednění Gaskiers obsahovaly množství železa. Z toho vyplývá, že v tehdejším oceánu nebyl prakticky žádný kyslík.

Zvětšit obrázek
Burgess Shale, střední kambrium. Podmořský ráj v oceánu kyslíku.

Mladší sedimenty dokládají naopak příznivě kyslíkaté prostředí a zároveň se v nich, jako po mávnutí kouzelným proutkem, objevuje již zmíněná Charnia a postupně i další ediakarské organismy.

 

 

Zdá se tedy, že právě kyslík byl významným spouštěčem vzniku mnohobuněčných organismů. Autoři si i zkusili zatipovat ohledně možné příčiny zvýšení obsahu kyslíku. Podle nich za tím mohly být roztávající ledovce, které dodávaly do oceánu velké množství živin. Nárůst dostupných živin nastartoval množení jednobuněčných fotosyntetických řas a ty pak vyrobily spoustu nového kyslíku. Postupně se vytvořilo stabilní prostředí bohaté na kyslík, které postupně umožnilo vznik společenstev filtrujících organismů následovaných pohyblivými dvoustranně souměrnými tvory. Evoluční radovánky vyvrcholily před 542 milióny let, kdy se v kambrické explozi explozivně zviditelnily linie dnešních živočichů.

 

Prameny:

Science Express, doi: 10.1126/science.1135013

Wikipedia

Datum: 29.12.2006 20:56
Tisk článku

Transevoluce - Scholastická evoluce druhů a člověka - Hájek Tomáš
 
 
cena původní: 220 Kč
cena: 191 Kč
Transevoluce - Scholastická evoluce druhů a člověka
Hájek Tomáš
Související články:

Podle geologů žijeme v období slepicénu     Autor: Stanislav Mihulka (15.12.2018)
Může být „evoluční lenost“ výhodou? Za řady podmínek ano.     Autor: Jaroslav Flegr (03.08.2018)
Motýli se vyvinuli až když na Zemi byly květiny. A nebo to bylo jinak?     Autor: Josef Pazdera (14.01.2018)
Ankylosaurus reloaded     Autor: Vladimír Socha (19.10.2017)
Proč ptáci nemají zuby?     Autor: Josef Pazdera (04.10.2017)Diskuze:

Poznámka k panu Mihulkově stylu

Pavel Kábrt,2008-10-19 23:12:53

Pan Mihulka splňuje na sto procent můj popis zaníceného evolucionisty (http://www.kreace.org/profil%20zaniceneho%20evolutionisty.htm), zvláště v bodě 3: Je to schopný řečník, často používající bonmoty a různé žoviálnosti. Ono to ani jinak nejde, vždyť to není moc záviděníhodná role, přesvědčovat lidi o tom, že neživý regolit nějaké planety, písek a kamení, voda a sopečný popel, se za dostatečně dlouhou dobu, změnily na lidi. To je skutečně fuška (jde to ztuha, že, pane Mihulko?), a tak je nutné občas čtenáři odlehčit, frázemi typu:

„další podivné věci, s nimiž si taky nikdo moc neví rady“, „molekulárním hodinám sice není radno bezhlavě věřit“, „až do ediakarské fauny a kambrické exploze nežilo nic, co by bylo s to zanechat slušné fosilní pozůstatky“, „mladší sedimenty dokládají naopak příznivě kyslíkaté prostředí a zároveň se v nich, jako po mávnutí kouzelným proutkem, objevuje“, „zdá se tedy, že právě kyslík byl významným spouštěčem vzniku mnohobuněčných organismů“, „evoluční radovánky vyvrcholily před 542 milióny let“.

Kolik asi čtenářů těchto Mihulkových fantazií napadne, třeba při četbě věty: „Až do ediakarské fauny a kambrické exploze nežilo nic, co by bylo s to zanechat slušné fosilní pozůstatky. Navíc je to hrozně dávno a fosilní záznam je plný děr.“ – jak klamavá argumentace to je. Máme fosilie očí, srdcí, krevních buněk, chlupů, tkání, šupin, kostní dřeně atd., vedle kostí a zubů. Fosilizace není v nejmenším závislá na tom CO má zkamenět, ale na tom KDE, případně KDY to může zkamenět nebo se jinak zachovat pro budoucí věky. Není tedy žádné jiné vysvětlení tohoto pravdivého tvrzení: „...před začátkem kambria, čili v době před 542 milióny let a hlouběji do minulosti nejsou žádné spolehlivé doklady dnešních živočichů. Náznaků a sporných fosilií či fosilních stop je spousta, ale jisté a všeobecně přijímané není nic.“ než že se prostě žádná evoluce /minimálně/ před kambriem nekonala – a je to jen čirá fantazie – protože se nám kambrium i předkambrijská fauna a flóra hemží vyspělým životem (i obratlovci). Ti by potřebovali, dle evolučních spekulací, alespoň jednu miliardu let vývoje. Kdepak jsou jejich zkameněliny? To jsou ty Mihulkovy díry ve fosilním záznamu, víte? Jenže ten Mihulkův domnělý ementál není vůbec sýr, ale čisté vakuum.

Evoluční radovánky by vyvrcholily, kdyby se Mihulka a podobní evoluční ideologové sešli v laboratoři, strčili do mnoha kultivačních médií rozličnou bakteriální kulturu a foukali jim tam kyslík. A pozorovali, jak se za rok za dva (aha, to chce milióny let) z jednobuněčných tvoří mnohobuněční. Pak by tvrzení, že díky kyslíku vznikli mnohobuněční, byla věda. Ostatní, pane Mihulko, co píšete, lze přiřadit na polici ke knihám Boženy Němcové. S tím rozdílem, že její pohádky byly poučné a obsahovaly vždy nějaké to zrnko pravdy a nikomu neublížily. A ještě jeden rozdíl tam je: nikdo pohádky Boženy Němcové neučí v hodinách biologie jako nesmlouvavou vědu a neříká o těch lidech, kteří těm pohádkám nevěří, že to jsou „existence s patologickým nedostatkem představivosti“ a jejich nevíra v evoluční „vědu“ „hraničí s hospitalizací“.

Díky Bohu, že z pohledu globálního, je takových fanatických Mihulků na světě přece jen mizivá menšina, která se sice už od Darwina marně snaží ostatní přesvědčit, že tu jsme díky záření a milionům let, ale úspěchy má jen mizivé - pominu-li populaci České republiky. Díky Bohu, že na ten evoluční ideologický plevel stačí jen prostý, nepatologicky funkční mozek.

Pavel Kábrt, www.kreace.org

Odpovědět

Martin

Josef ž,2007-01-13 23:16:51

Délka kambrické exploze je asi deset milionů let. Tento názor zastávají např geolog Samuel Bowring, paleontologové James Valentine, Stanley Awramik, Philipe Signore,Peter Sadler. Obdivuji skutečnost, že nedošlo k přemnožení některého druhu živočichů a rostlin za dlouhou dobu tzv evoluce, kterou prý podle vědců nikdo neřídil.

Odpovědět

evoluční

Josef ž,2007-01-06 16:08:12

literaturu jsem měl/a žádnou jinou/ k dispozici dlouhá léta! Pro zvýšení averze k mým příspěvkům vřele doporučuji podrobné nestranné prostudování knihy : Lee Strobel-Kauza Stvořitel.

Odpovědět

s kým diskutovat

Ocean,2007-01-05 21:32:22

Proto on Cecil chodí na Osla! Vyhledává lidi, co jsou inteligentní. Od Nového roku tu asi bude častěji, protože díky svému předsevzetí nemůže si diskutovat sám se sebou.

Odpovědět

I když mám k datování fosilií

josef ž,2006-12-29 23:14:17

osobní velké výhrady/možnost důkazu v kruhu/,nálezy z doby před kambriem jsou určité druhy bakterií, medůz,živočišných hub,červů,měkkýšů ale žádné fosilie dokazující mezidruhy pro náhlé nálezy z doby kambrické exploze-členovci,ostnokožci,strunatci-celkem 20 až 30 velmi složitých úplně nových anatomických plánů.Náhlý obrovský skok ve složitosti bez přechodných mezičlánků.Což je v rozporu s Darwinem.Podíváme-li se na problém kambrické exploze z hlediska biologické informace,zjistíme,že DNA/zakódovaná velmi složitá informace/,nestačí k vytvoření úplně nového druhu organismu s novou stavbou těla a jeho novými funkcemi.Podle neodarwinismu se nové biologické formy vytvářejí na základě mutací v DNA,přičemž přírodní výběr/kým řízen?/zachovává a dále využívá vhodné mutace.Což je diskutabilní,neboť mutací může být obrovské množství bez vzniku nových anatomických struktur v nových živočišných kmenech a zakódovaných v DNA/a jak ke kódování došlo?/.Jak se vyvinulo hierarchické uspořádání buněk,tkání,orgánů a celé anatomie? Odkud se vzaly všechny ty informace potřebné pro vybudování všech těch nových druhů bílkovin,buněk a anatomických struktur? Kambričtí živočichové potřebovali složité bílkoviny jako třeba lysil oxydasu.Molekula l.o. dnešních živočichů potřebuje čtyři sta aminokyselin. Odkud se vzaly genetické informace pro výstavbu tak složitých molekul? Bylo by ktomu potřeba vysoce složitých,specifikovaných genetických informací takového druhu,jaký nedovede vytvořit ani náhoda,ani přírodní výběr,ani schopnost sebeorganizace.Kambrická exploze je příliš krátká k vytvoření rozsáhlých změn.Velkoškálové makroevoluční změny mohou vzniknout mutacemi v nejranějších fázích vývoje organismu,ale mají velice škodlivé následky.

Odpovědět


ach jaj...

Martin,2006-12-29 23:50:07

Treba riadne čítať evolucionistickú literatúru. Tu nejde o nijaký skok, to len tak vyzerá, lebo z obdobia mnohých miliónov rokov nie sú známe nijaké fosílie. Ak napríklad život jedinca bezstavovca od vyliahnutia z vajíčka po rozmnoženie trvá rok (celkom realisticky, často aj menej), tak napríklad počas 30 miliónov rokov to predstavuje 30 miliónov generácií. Okrem toho čím jednoduchší (primitívnejší) organizmus, tým náchylnejší vytvárať nové druhy. Tu netreba vytvárať funglnové vlastnosti, stačí namnožiť a nakombinovať tie staré. A pri tých počtoch vajíčok, čo tvoria bezstavovce, je tých kombinácií .. no hádajte koľko... Stačí jediná životaschopní kombinácia z mnohých miliárd a tá ak prežije dostatočne dlho na to, aby sa namnožila, tak vzniká nová línia. Čo nie je životaschopné, to skrátka odumrie, väčšinou už ako zárodok (prípadne zárodok ani nevznikne), tým ostatným stačí, keď ich nezlikviduje nejaká iná vonkajšia alebo vnútorná príčina. Čo viac tu treba vysvetľovať?

Odpovědět


Vždy je mnohem jednodužší říct, za to může Bůh

Colombo,2006-12-30 00:19:14

Ale, víte, co je evoluční algoritmus? Promiňte, že zabočím z biologie do informatiky, ale když máme tolik simulací, proč neskusit simulaci evoluce? Sám sem nic takového nezkoušel(je to velmi komplikované napsat takový program), pouze četl, ale dočetl jsem se velmi zajímavou věc. Algorytmus, který takto vytvoříme, tedy evolucí, je rychlejší, než jakýkoliv lidmi napsaný algorytmus a zároveň má naprosto, pro člověka, nepochopitelný zdrojový kód. Co to znamená? Že i v naprosto pravidelných podmínkách(jak se nám fyzika a chemie jeví) se může vytvořit něco, co nám dá hodně práci pochopit, jestli to vůbec někdy plně pochopíme. A to něco, je život. Neuvěřitelně komplikováný. K tomu naše tendence hledat naprostou pravidelnost nám to neulehčuje. Musíme bádat, hledat, zkoušet a ne to vzdát na začátku s tím, že za vším je bůh a doufat, nebo jen věřit, že máme pravdu. Protože nakonci toho všeho nakonec bůh může stát, a to je mnohem lepší, než si to jen tipnout.

Odpovědět


Geneticke algoritmy

Albedo,2006-12-30 09:17:46

2Colombo: Hezky priklad z reality je popsany zde:
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/9D33983E234172F8C1256E970048C43E?OpenDocument&cast=1

Odpovědět


Netreba ztracet cas

George,2006-12-30 16:16:52

Martine, protoze lidem jako Ucholak, Josef aj nevysvetlis o biologicke evoluci vubec nic, ani kdybys tomu venoval zbytek zivota. :-)

Odpovědět


Hypotéza

ZEPHIR,2006-12-30 19:35:26

Myslím, že za evoluční skok v prekambrické explozi může vynález sexuálního rozmnožování. Breberkám se to zalíbilo, protože množení dělenim je nespolečenský a nudný...

Odpovědět


VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI

tinarbei,2006-12-30 22:43:56

Na stránkách Českého Institutu v článku: VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI-od buňky až k člověku ..., je vysvětlení popsáno stručně a přehledně. zdroj www.ao-institut.cz

Odpovědět


...

Chocholoušek,2006-12-31 19:38:06

Zephirovi a Tinarbeiovi se nějak povedlo uprchnout z jejich vypolstrovaných cel a kvůli nedbalosti ošetřujícího peronálu se jim dokonce povedlo dostat se k počítači. Jménem sanatoria se všem čtenářům osla omlouvám. Takováto chyba se stane maximálně jednou za deset let.
Ucholák a Cecil pro jistotu dostali zvýšenou dávku sedativ a svěrací kazajky.

Odpovědět


Chocholoušek si zase píchnul...

Ccecil,2007-01-02 20:54:54

a nebyl to dikobraz ani ježek. ;o)
Na nový rok jsem se zařekl, že diskutovat se má jen s inteligentními lidmi používajícími mozek a ochotnými připustit jisté nesrovnalosti ve svých teoriích pokud jsou k tomu pádné důkazy. A to mnozí zdejší experti na všechno prostě a jednoduše nesplňují. Takže dnes se jen bavím a přeji pěkný večer. PS: Osobně vám trochu tu naivitu závidím.

Odpovědět


dodatek

Ccecil,2007-01-02 20:55:45

všem.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace