Jízda na biolíh škodí zdraví  
Auta poháněná etanolem mohou škodit našemu zdraví víc než auta jezdící na benzín.

 

 

 

Zvětšit obrázek
Mark Z. Jacobson, Stanford University

Etanol je obecně považován za ekologicky čisté palivo do spalovacích motorů.  Pokud ale začnou auta skutečně jezdit v drtivé většině na tuto pohonnou hmotu, stoupne počet lidí, kteří zemřou na onemocnění plic. Tvrdí to Mark Z. Jacobson ze Stanfordovy university.
Jacobson použil velmi důkladný počítačový model pro odhad kvality ovzduší v roce 2020, kdy má být biolíh jako palivo do aut v USA už hojně rozšířen.

Zvětšit obrázek
Jízda na bioetanol je vydávána za ekologickou.

 Jacobsona zajímalo, jaké chemické látky budou ze spalin vznikat, jak budou jejich účinku vystaveni lidé a jaké to pro ně bude mít následky. Zvláštní pozornost věnoval oblasti Los Angeles. Toto město má tradičně jedno z nejhorších ovzduší v celých Spojených státech a žije v něm 6% obyvatel USA.
„Je přímo ideální pro detailnější studii,“ tvrdí Jacobson o LA.

 

 


Americký docent modeloval svět podle dvou scénářů. V jednom lidé dále jezdili v dopravních prostředcích (autech, náklaďácích, motorkách atd.) poháněných benzínem. V druhém jezdili na stále populárnější ekologickou směs E85 tvořenou 85% etanolu a 15% benzínu. Výsledky byly překvapivé.

 

 


„Zjistili jsme, že auta jezdící na E85 snižují v atmosféře koncentraci dvou karcinogenů, benzenu a butadienu, ale zvyšují koncentrace dvou jiných karcinogenních látek, konkrétně formaldehydu a acetaldehydu. Výsledkem je situace, kdy se počty onemocnění rakovinou plic nezmění. V některých oblastech ale vyvolá spalování E85 zvýšení koncentrace ozonu, který je základní složkou smogu,“ říká Jacobson  v tiskovém prohlášení Stanfordovy university.


Ve světě se staví biopalírny, v kterých se má vyrábět biolíh z biomasy. Nejen ze zrna obilovin bohatého na snadno zkvasitelný škrob, ale i z celulózy, hemicelulózy a ligninu rozložených na jednodušší cukry.

 

 


Vdechování ozonu vyvolává snížení vitální kapacity plic, zánět plicní tkáně. Navíc zhoršuje astma a narušuje imunitní obranu. Podle Světové zdravotnické organizace zabíjí ozón a další složky smogu ročně asi 800 000 lidí.

 

Zvětšit obrázek
Města, jako je Los Angeles, se ale díky biolihu dopracují k ještě většímu smogu, než jaký je trápí dnes.

 
„Podle naší studie  zvýší používání E85 počet úmrtí spojených s účinky ozónu v celoamerickém měřítku o 4% a v Los Angeles dokonce o 9% nad hodnoty, jakých by tato úmrtí dosáhla, kdyby se i nadále jezdilo jen na benzín,“ tvrdí Jaconson.

 

 

 Podle studie stoupnou při používání E85 i počty lidí stižených těžkými astmatickými záchvaty. Zvýší se i počty lidí hospitalizovaných se závažnými plicními onemocněními. Přitom je celkem jedno, z čeho a jak se biolíh bude vyrábět.

Zvětšit obrázek
Přibude astmatických záchvatů …

 

 

„Dneska se masivně investuje do výroby biolihu, ale my jsme zjistili, že používání E85 bude mít za následek přinejmenším stejné zdravotní problémy, jaké má používání benzínu. To má na svědomí ročně v USA asi 10 000 předčasných úmrtí.

Zvětšit obrázek
… a neubude rakoviny plic.


 Musíme si proto klást otázku: Když nám biolíh nepřináší žádné zlepšení zdravotní situace, máme jeho rozvoj spolu s dalšími biopalivy i nadále podporovat?“

 

 


A laik se možná trochu naivně zeptá zastánců biopaliv: „Kam se poděl princip předběžné opatrnosti?“

 


 
Pramen:
Stanford University, WHO, Environmental Science & Technology

 

Datum: 19.04.2007 17:27
Tisk článku

Ekologie a životní prostředí - Červinka P.
Knihy.ABZ.cz
 
 
cena původní: 169 Kč
cena: 150 Kč
Ekologie a životní prostředí
Červinka P.

Diskuze:

Dovolte,

Tx,2008-04-27 08:44:32

abych bez vědomí autora jeho článek zveřejnil. Myslím, že ten pán o tom něco ví.
časopis bio 6/2006
ŘEPKA – POSTRACH EKOLOGIE?
Dovolte mi, abych si trochu posvítil na problematiku OZE z té trochu méně příjemné stránky. Dejme tomu, že v zájmu využití obnovitelných zdrojů si průměrná rodina pořídí diesel a jezdí na řepkový olej. Ročně najezdí deset tisíc km za rok. Průměrná spotřeba dieselového motoru je 6 l/ 100 km. Ročně tedy pouze na soukromé účely 600 litrů MEŘO. Na to se spotřebuje minimálně 600 kg řepkového oleje. Při výtěžnosti40% to je 1500 kg řepkového semene. Při výnosu kolem 2,5 t/ha, to znamená, že pro zajištění spotřeby je třeba osít řepkou asi 0,6 ha orné půdy. A nyní trochu agrotechniky. Pole máme uklizené (slámu si odvezla místní bioteplárna). 1. hnojení 180 kg draselné soli, 120 kg Kieseritu, 120 kg Amofosu a 120 kg síranu amonného; 2. střední orba; 3. aplikace herbicidů Treflan 48 EC a Devrinol 45F po 1,5 litru; 4. zapravení herbicidů kombinátorem; 5. setí; 6. proti slimáčkům Marshal 25EC 0,6 litru, při vyšším výskytu ještě 3 kg Vanish Slug Pelets; 7. po vzejití Karate 0,3 litru 8. proti výdrolu obilí Gallant 0,6 litru; 9. proti osenici Nurelle D 0,4 litru; 10. proti hrabošům Stulox I 6 kg; 11. regulace růstu Stabilan 1,2 litru a Horizon 250EW 0,3 litru + přihnojení 3 kg Retafos; 12. proti fómě Sportak Alpha HF1 litr a proti pilatce Nurelle D 0,4 litru
Nyní si dáme na Vánoce trochu oddych, než začneme běhat na pole zjišťovat, kolik nám toho vymrzlo. Dejme tomu, že zbylo 0,5 ha a začne: 13. jarní inventarizace a přihnojení Hydrosulfan 125 kg; 14. další regenerační přihnojení DAM 80 litrů + Nurelle D 0,3 litry; 15. opravný postřik herbicidem Galera 0,2 litru;

16. DAM 80 litrů + Caramba 0,5 litru + Talstar 0,05 litru + Campofort 3 kg; 17. DAM 40 litrů + Calypso 480 SC a Decis 50EW po 0,1 litru; 18. Alto Combi 0,25 l a Karate Zeon 0,05 litru; 19. Pirimor 50WG 0,15 kg; 20. Regulace zrání 1 litr Basta SL + 0,25 l Spodnam + 0,1 l Atonik Pro; 21. Konečně sklizeň kombajny a odvoz gruzoviky. Takže a_ počítám, jak počítám, museli jsme 21x vjet na pole s těžkou technikou a při průměrné pojížďce po poli 1 km (záběr techniky 5–6 m) najezdit 21 km. Zároveň jsme tam navezli 750 kg minerálních hnojiv a téměř 20 kg různých pesticidů. A to jsme teprve na poli. Další chemikálie (a dotace) se spotřebují na výrobu MEŘO. Ještě něco k té výtěžnosti. Vycházím z vysokých údajů Setuzy, které jsou zpochybňovány jako machinace pro zvýšené čerpání dotací.
Pro srovnání: na výrobu tohoto množství energie (včetně slámy spálené v dotované teplárně) je potřeba rozštěpit necelý gram uranu.
Tento článek byl věnován jako tichá vzpomínka na několik tisíc březích srn, které osleply a v křečích zemřely na následky pastvy na řepkových polích.

Odpovědět

hmmmmmm

Jaro,2007-05-06 02:08:50

vážení prispievatelia !
zbežne som si prečítal vaše články a chcem podotknúť , že ropa sa ťaží z podzemia z vrtov pomocou čerpadiel a transportuje sa taktiež čerpadlami cez ropovody ku spotrebiteľovi alebo k tankeru , ktorý ho ťahá po mori ....po doprave následuje zpracovanie v rafinérii ... asi netreba ďalej písať . Je to taktiež spotreba energie a určite väčšia , než pri výrobe biopalív, ktoré nám vznikajú prakticky pod nosom . Okrem toho , zabúdate na to , že biopalivo nezvyšuje množstvo CO2 vo vzduchu , lebo tento cirkuluje v prírode , na rozdiel od ropy , ktorá nepochádza zo vzduchu, takže nejde len o okamžité znečistenie vzduchu , ale aj o celkový príliv skleníkových plynov.

Odpovědět

Nesmyslné "kupecké propočty" ( to George

Al,2007-04-24 10:18:43

Musím reagovat na poměrně naivní propočty uvedené Georgem, které jsou ale nádhernou ukázkou marketingové manipulace.

George dává (pelmel) pár linků na výrobce domácích lisů a výroby hnojiv. Z toho cca "kupeckými" počty vyvozuje, že:
1) Na 1 ha řepky je produkce cca 1300 l oleje ( tržní produkce semena řepky je kolem 20 tis./ ha a v dotovaném zemědělství je rentabilní)

2) Vstupy na orbu, hnojiva a snad i lisy počítá na 300 litrů bionafty

3) Závěre je: kam se podělo těch 1000 litrů? Tzn. to je dle takových "počtů" čistá výtěžnost!

Připomíná mi to počítání Mamutíka, když počítal stádo mamutů v dálce :)

Do energetických vstupů je dle mého názoru nutno započítat VEŠKERÉ reálné vstupy energií přímých i nepřímých: na orbu a pojezdy zemědělské techniky, na hnojiva, na agrochemikálie ( toxické pesticidy) a GMO, na odvoz řepky, ale také na zemědělské a průmyslové technologie na její zpracování a distribuci...
Otázkou je, zda i mzda např. traktoristy je spotřeba energie (což řada odborných autorů zanedbává). Určitě ano! Tato mzda ( respektive veškeré další NÁKLADY na služby, mzdy apod.) se postupně přemění na spotřebu energie ( NAFTY, UHLÍ...) - zemědělec občas také jede na dovolenou nebo do obchodu, jeho děti jezdí do školy, zásobování obchodu také spotřebuje energii...

Dle méo názoru jsou ale tyto ( dost komplikované) propočty ZBYTEČNÉ! Proč? Protože z výše uvedeného důvodu platí, že VEŠKERÉ náklady vlastně znamenají spotřebu energii v téže ceně. Tzn. jestliže 1 litr řepky přijde na 2x dráž a vstup energií je 2x vyší než výstup ( a to v DOTOVANÉM zemědělství), pak je jasné, proč řepku nepoužívají ani silně dotovaní zemědělci v EU :)
Pokud vezmu v úvahu silné zdanění nafty, pak cenová( = energetická) nevýhodnost řepky je možná 4x horsší ( ze 4 litru nafty vyrobíme 1 litr bionafty)...

A to nemluvím o dalších nákladech za zničenou krajinu rozoraných polí (plných bláta, prachu a toxických chemikálií)a o alergicích, kteří si ze stále větších lánů řepky zoufají ...

Sečteno:
Už chápete, proč se už aspoň 20 let na řepku nejezdí????

OZE velice vítám - nesmí ale spotřebovat víc nafty a energie, než vyprodukují!!!

Odpovědět


...

George,2007-04-24 13:25:01

Milý Ale je škoda že ti to musím říct ale začínáš ze sebe dělat hlupáka upozorňoval jsem tě že počítám energii která se vloží a která se získá nevím co s tím má společného dovolená traktoristy?????? a ty počítáš peníze!!!tvoje pojíždění techniky a jiné veci které si myslíš že jsem zanedbal jsou započítány ve 110l/ha máš u toho i link každý hlupák to pochopí.
Prosil bych od tebe trochu argumentace z které se dá vycházet, spočítat se to dá ale ty jsi nic nepředvedl ukaž mi kde mám chybu rád to přiznám čekal jsem od tebe pořádnou argumentaci a pouze počítáš jablka s hruškama .....

Odpovědět


Georgi...

Al,2007-04-24 17:08:03

Oceňuji tvoje pokusy počítat energetickou efektivitu. Jak jsem již napsal počítáš spotřebu energie hnojiva, dopravu a na jakýsi domácí lis ( dle linku)...tzn. asi 300 litrů. Kromě toho, že to je dost podhodnocené (např. výroba hnojiv je dost náročná).
Píšeš, že cena techniky je cca "nízká" a zanedbatelná...
Nuže když by bylo těch místo těch 300 litrů skutečně reálných spíše 500 litrů, stále to je jen přímá spotřeba energie na výrobu hnojiva... Jak jistě víš, hnojivo nevzniká jen přidáním "energie" - vzniká ve velkých průmyslových chemických provozech - (často znečišťujících okolí a ohrožujícíh dále zdraví obyvatel). Technologie, která je na výstavbu a chod takové technologie potřeba stojí sposutu dalších nákladů = energie a zase energie!!! Takže místo tvých 300 litrů se dostáváme na nějakých 600 až 1000 litrů za hnojiva!!! K tomu dalších cca 300 až 500 na splacení investic do zemědělské technologie ( počítám cca na 100 ha asi 0,5 mil. Kč za rok), která NENÍ levná, jak šalamounsky nenápadně tvrdíš - ba právě naopak! Nejen traktory, valníky, secí, postřikové, sklízecí etcr. stroje ( v ceně milionů), ale také technologie na uskladnění a dopravu. Dále nejsou v tvém propočtu náklady na osiva (dalších cca 200 litrů). Velkou a nezanedbatelnou část spolknou tzv. agrochemikálie - pesticidy, fungicidy a herbcidy. Zde se objevuje tvůj ( nejen tvůj) klíčový problém: má se započítat jen energie přímá na výrobu nebo veškeré nepřímé (reálné!) spotřeby energií? Výroba 100 l herbicidu spotřebuje dejme tomu 100 litrů. Jenže co investice do chemických provozů a technologie - opět spotřeba železa a oceli, chemikálií, betonu, energie a hlavně: energie, energie, energie!!!!
Zde bych zmínil - dle tvého "hrušky": co taková mzda vědců a výzkumníků? Je to přece "čistá práce" bez spotřeby jakékoliv energie - chyba lávky! Ačkoliv lidská práce ( vědců, vývojářů, účetních, traktoristy nebo sedláka) spotřebovává zdánlivě jen energie z potravin - je to VELKÝ omyl! Každá koruna nákladů na mzdy se toiž v řetězci spotřebních interakcí změní zase na spotřebu ENERGIE. Ty své "papírky" tzn. reálné náklady na služby, vývoj, mzdy apod. se mění na vatápění domů (energie), jízdu do školy (energie), jízdu do obchodu (energie) atd. Takže tyto reálné náklady - a to nejen na sofistikovanou produkci pesticidů je nutno TAKÉ započítat a to v reálné plné výši!

No - když to všechno spočítáš ( ty tvé litry) tak dojdeš k násobným hodnotám ( které korelují s tržními náklady biopaliv). A to nemluvím o tom, že kdyby se odstranily zemědělské DOTACE, tak by produkce bionafty (kterou tak cca o 80% zvýhodňují) byla několikanásobně náročnější na VLOŽENOU energii než je energie VÝSTUPNÍ.
Jinými slovy: čím více budeme za takových šílených podmínek produkovat "obnovitelné zdroje", o to rychleji se vyčerpají stávající zásoby ropy, plynu, uhlí, navíc zcela hloupě a nesmyslně...
O externalitách biopaliv - zničené krajině a problémech alergiků snad raději ani nemluvím!!!

Odpovědět


...

George,2007-04-25 12:29:46

Ahoj Ale
Píšeš krásně dlouhé odstavce ve kterých používáš ničím nepotvrzená čísla a úvahy co se týká hnojiv máš tam ode mne link na energeickou náročnost a je započítána.Co se týká technologie na výrobu hnojiv opravdu si myslíš že se na ni přidá tvých min 300l?? z čeho vycházíš z jakých čísel???? započítal jsem 100l na výrobu hnojiva v tom jsou veškeré vstupy. Investice do technologie je veliká ale v přepočtu na vyrobené množství a roky jejího provozu to číslo bude velice malé...A jestli umíš počítat tak ty náklady mám spočítané na 233l těch 67 litrů jsem tam nechal jako rezervu na tyhle malé položky dále je rezeva ve zbytku plodiny která se může použít na krmivo,hnojení nebo s tím vytápět... si opravdu myslíš že při potřebě 1až2l herbicidu na hektar musíš do jejich výroby vložit 100l oleje? Dále opravdu nevím co má mzda vědců a zemědělců společného s energetickou bilancí získané plodiny,pokud chceš počítat energii tak počítej energii!! a ta nemá se mzdou nic společného!!!můžeme například spočítat energii zaměstnance: kolik je zaměstnanců v zemědělství v rostlinné výrobě a přepočítáme to na hektary obdělávané v republice a pak jediné co uvidíš je že zemědělství je velice efektivní http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=73 vychází 30ha/os a to je součet živočišné a rostlinné výroby pokud by šlo pouze o rostlinnou tak je toto číslo výrazně lepší, výnosy brambor jsou 25t/ha (použiji brambory dají se jíst) http://www.agroweb.cz/projekt/clanek.asp?pid=2&cid=14108 takže na osobu připadá 25t/ha*30Ha/os =750t brambor, člověk energeticky vydrží s 2Kg/den(ve skutečnosti méně)takže potřebuje 730kg/rok takže spotřebuje cca 0,1% získané energie to je v přepočtu 1,3l oleje!!! Chceš počítat dál..........?

Rád bych aby jsi si svojí argumentaci obhájil a neopakoval pouze někde přečtené fráze

Možná se mi povede získat informace o energetické bilanci v nově budovaném lihovaru v Trmicích jsem sám velice zvědavý...

Odpovědět


Milý Georgi...

Al,2007-04-25 13:17:41

Pokud ti nestačí můj orientační propočet - tak reaguji jen na náklady pracovníků a technologie. 1 člověk na 30 ha.
Roční personální náklady (mzda+pojištění+daň) je nějakých 250 tis. Kč ročně . Na 1 ha je to tedy cca 8 tis. To jsou jen pracovníci v zemědělství. Pokud započteš, že řepka se nějakým "záhadným" způsobem musí dostat i do palivové nádrže, tak si to vanásob 3x (doprava, distribuce, lisovny, obhodnící, účetní, státní úředníci....) - jak jistě víš, cena např. rohlíku je tvořena jen asi zlomkem jako náklady zemědělců... To je 24 tis. Kč na 1 ha!
Tvé propočty "zanedbatelných" vstupů technologií na produkci osiv, velmi drahé zemědělské techniky (za miliony korun), technologických celků chemických továren na hnojiva a pesticidy, technologií na sklizeň a distribuci, technologií na výrobu,...jsou koncentrovaná a záměrná DEMAGOGIE!
Technologie není levná a odepsaná není za 100 let (jak si asi ve svých propočtech představuješ), ale je odepsaná za nějakých 10-20 let... Za tuto dobu jsou totiž již náklady opotřebované techniky natolik vysoké (opravy aj.), že je efektivnější nákup nové! Na tuto velmi drahou techniku se musí vzít úvěry s tržním úrokem (jinak by investoři zhodnotili své peníze jinak) - speciální technika většinu roku stojí a i to zvyšuje její náklady... Zkus si to podle nějakého (připotroblého) linku spočítat! Podle mě se pod 10 tis. Kč na 1 ha nedostaneš :)

A takhle je to se vším - a to včetně dalších a dalších nákladů (rozhodně nejsou pravdivé tvé výroky o "2 litrech pesticidů a zanedbatelné ceně)!

Buď jak buď - když připočítám další náklady - externality na zničené zdraví a zničenou zchemizovanou přírodu, tak šílence jako ty by měli dát zpět do zvláštní školy (patrně jsi skončil u malé násobilky a klikání na internetové odkazy s brázky :) )

Odpovědět


A ještě k poznámka k technologii...

Al,2007-04-25 13:22:57

Technologie se neodepsává jen "zubem času". Pro každou investici je nebezpečí i (podnikatelské) riziko, že velmi drahá technologie může být za 5 let předehnána technologií efektivnější...
Jinými slovy: technologie je na VYHOZENÍ ( a veškerá vložená a ztracená energie, která za tím stojí) už mnohem dřív!
To se bohužel obzvláště týká technologií na "biopaliva" mohutně tlačených plýtváním za dotace a taháním peněz z peněženek někoho jiného...

Odpovědět


....

George,2007-04-26 10:04:36

Ale
Jestli bych já měl začínat zvláštní školou tak nevím jakou by si začínal ty....Existují fyzikální zákony jeden z nich je zákon zachování energie ten ale opravdu nemá nic společného s penězi chceš mi tvrdit že úřednice vydá víc energie protože má vyšší plat vzhledem ke kopáči výkopů??
Postupně do mého výpočtu dopočítám i ty náklady které jsem měl s přehledem pokryté rezervou a hlavně ti tam dopočítám super rezervu 4t řepné slámy ta tě asi nepotěší a 1,7t zbytků po lisování obojí se dá spálit na energii případně kogenerovat...
zamysli se nad tím....

Odpovědět


jojo

pavelm,2007-04-30 11:59:17

Kdykoliv odpůrcům nějakýho novýho zdroje dojdou argumenty, začnou je přepočítávat na peníze...

Odpovědět

Nezapomínat !

abgebent,2007-04-22 16:17:18

Není dobré zapomínat na blízké perspektivy v oboru. Například GMO kvasinky vydrží mnohem více koncentrovaný etanol než zahynou. Biomasa ke kvašení bude taky původem z GMO nenáročných na zemědělské práce a chemii. Destilace taky může probíhat s využitím solární energie.

Odpovědět


jinak

pavelm,2007-04-30 11:54:16

myslim si že jednodušší a účinější řešení by bylo průběžná destilace ethanolu.

Odpovědět

Vyzkoušená alternativa

Kapr,2007-04-22 13:00:29

A co se vrátit k dřevoplynu? Dnes by se třeba nalezly možnosti, jak je učinit účinnějším. V tepelné technice se používají zplynovací kotle se zajímavými parametry. Motor by byl buď plynová turbína nebo, že bychom se vrátili k páře? Nebylo by to nic pro fandy rychlé a dynamické jízdy, ale třeba by se našlo využití u užitkových vozů, jízda typu start-cíl.

Odpovědět


Nebezpečné

CTOKOKOTOB,2007-05-06 00:21:41

Ne až tak velmi, ale na současné bezpečnostní normy až až

Odpovědět

to Jose

Al,2007-04-22 07:52:03

Problematiku energetické (ekonomické) náročnosti biopaliv rozebírá např. tento článek:
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2006040701

Za linky na podobné propočty - zejména z "české" cukrovky nebo pšenice se velmi rád podívám. Je na místě rozlišovat nezávislé nebo vědecké zdroje od marketingových PR materiálů od výrobce :)

Zatím žádná studie nepočítá další náklady tzv. "obnovitelných" biopaliv z oblasti externalit: - degradace půdy, zvýšení chemizace a celkové toxicity, likvidace krajiny, zvýšení přerozdělování, korupce a kriminality...

Faktem je, že pokud se vezme v úvahu potěmkinovská nesmyslnost výrob energie, které "vyrobí" ze 4 litrů nafty 1 litr biolihu, jsou nálady externalit jen absurdním násobení absurdity...


PS: Nemám nic proti novým technologiím, teré přinese věda a výzkum, jsem ale proti zvrácenostem dotací, zdanění a potěmkinovských nesmyslů. které přírodu poškodí mnohem víc než dosud!

Odpovědět


....

george,2007-04-23 13:16:35

Milý Ale
Věřím tomu že se snažíš zajímat o problematiku biolihu a ostatních ekologických variant pohonu vozidel
Výroba biolihu je celkem složitá a přesná data se shání velice špatně. Ale máme tu i mnohem jednoduší možnosti pohonu vozidel které si můžeš s určitou přesností spočítat i ty třeba rostlinný olej z řepky.

Pohon zemědělské techniky předpokládám na rostlinný olej což se již v praxi děje,lisování též pomocí motoru na olej.
Energetické náklady na výrobu zemědělské techniky jsou jistě veliké ale v přepočtu na životnost a počet obdělaných hektarů toto číslo nebude nijak významné..

A zkusíme si pro zajímavost kupecké počty (pozor jedná se o energii ne peníze!!)

Výtěžnost z hektaru je 1300l oleje Nepočítám zbytek rostliny který má též nezanedbatelnou energii (používá se na hnojení případně pro dobytek dá se též spálit)

řepkový olej má 9,2KWh/l

Výtěžnost z hektaru je 1300l oleje http://www.zemedelskytydenik.cz/webmagazine/articles.asp?idk=368&ida=166

Potřeba Nafty na hektar 110l/ha v české republice http://www.vuzt.cz/vyzkum/2001/normativ.htm

190l/ha s rezervou na - odpisy techniky
- lisování oleje spotřebuje přibližně 1,8% energie 23l http://www.farmet.cz/cz/olejoprogram/lisovani-za-studena/lisovani-za-studena-specifikace.html
- výroba hnojiva předpoklad 100l http://www.af.mendelu.cz/external/relay/agrochem/multitexty/html/hnojiva/mineralni/dusikata.htm

Zajímalo by mě prosím tě kde se ztratí 1000l oleje !!!! energetika biolihu bude možná o něco horší ale že by se vyrobilo méně než se vloží ?????????

Nebo se podívej na tuto stránku jak energeticky nevýhodné je pěstování biomasy ze všech zmíněných rostlin dostanu 10x více energie než vložím http://stary.biom.cz/clen/zs/bilance.html

Nebudu radši rozebírat politické důvody nepodpory tohoto pohonu kdy by stát začal přicházet o daně jelikož lisování a filtrování oleje se dá zvládnout i v domácích podmínkách ... proto ta podpora biolihu http://www.farmet.cz/cz/olejoprogram/lisy-malych-kapacit.html

Tvůj odkaz :
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2006040701
Tenhle odkaz je opravdu (netendenční web) osobně si data radši sbírám z článků které řeší jednotlivé aspekty z kterých si pak člověk dokáže udělat podle mne mnohem objektivnější obrázek.

Škoda že si pánové z tohoto webu nebo i ty nezkusí něco podobného sami spočítat...

Odpovědět

Kde je problem?

Frankie,2007-04-21 23:06:17

Jo, to je fakt. Spalováním ethanolu vznikají aldehydy. Pan kolega vědec však zapoměl, že na katalytickým konvertoru výfukových plynů se však dodatečně spálí na H2O a CO2. Tady bych teda zrovna problém neviděl.

Odpovědět

zapomina se na jednu vec

PT,2007-04-21 20:08:47

Po precteni komentaru me zarazilo, ze se tady neresi jedna a asi i nejdulezitejsi vec - resp. duvod, proc trebas USA do biolihu chteji jit. Neni to ekologie, ale energeticka nezavislost na ponekud nestabilnim strednim vychode. To ze to usetri/neusetri CO2, nebo ze misto jednech emisi budeme mit jine emise je podle me zcela vedlejsi

Odpovědět

Pěkná konina

Jose,2007-04-21 15:03:56

Spalováním etanolu má vznikat formaldehyd??!

To Al: že se má na 1 l etanolu spotřebovat 3x nafty je ještě vetší blbost. Zajeďte se zeptat na energetickou náročnost do lihovaru v Dobroticích, kde dělají průmyslový líh z cukrovky. Tak nebudete takové koniny vypouštět z úst

Odpovědět

...me to bylo hned divny...

jara cimrman,2007-04-20 18:58:27

...podezrely to bylo hned vod zacatku....jeste se nic nestalo a uz to skodi.....prozatim se ridte moji osvedcenou zasadou, lepsi pivo v zaludku, nez voda na plicich.....Vas Jara Cimrman

Odpovědět

tak já nevím

vilda,2007-04-20 15:50:42

Myslím že články by tu měly být opravdu doplněny dalšími informacemi. Třeba statistikou, kolik bylo odhaleno zmanipulovaných průzkumů, kolik z těchto případů bylo podplaceno tabákovými a ropnými společnostmi. Nebo tím jaká jsou další pro a proti pro biolíh. třeba to, že na rozdíl od benzínu se bude možná dát vyrábět i za 30 let, že neuvolňuje CO2 vázané v fosilních palivech, a já nevím co ještě, to by snad k.... měl vědět ten kdo píše články na internet.

P.S. A kdo platí tobě, osle?

Odpovědět


Milý vildo

Al,2007-04-20 18:29:53

Biolíh za současného stavu vědy a reálné produkce, kdy se na 1 litr biolihu spotřebuje NĚKOLIKANÁSOBNĚ více nafty ( 3x a více) je skutečnost.
I když i já i přeji, aby se kukuřice dala pěstovat na Sibiři a banány v Anraktidě - bohužel to ještě není možné.
Takže tvé tvrzení, že "biolíh tady bude i za 30 let" je naprostý nesmysl a blábol! Spíše to budou zcela nesmyslné investice do palíren a podobného byznysu ( na kterém se někteří na úkor hlupáků a naivků napakují) - které znamenají další výrobu, sptřebu železa, chemikálií, spotřebu ropy, plynu, uhlí (jako vstupy na výrobu traktorů a techniky, pesticidů, hnojiv a další chemie...
V rozvojových zemích nebudou mít chudí otroci na jídlo, budou se vypalovat lesy, u nás zbudou zničená pole plná chemie... ( která by se mohla nechat zarůst lesem nebou loukou)...

Odpovědět

...

Král Kojot,2007-04-20 10:19:53

Pohon na biolíh nepochybně bude škodit zdraví... dovedete si představit, kolik prodavačů z benzínových pump se uchlastá k smrti? :-D

Každopádně budoucnost vidím ve vodíku, produkovaném masově GMO řasami. Viz článek tady někde na oslu.

Odpovědět

....

George,2007-04-20 09:25:22

Ano ropa je ekologičtější......???? přesně to si řekne po přečtení článku laik.... ale autory článku vůbec nezajímá že spalováním etanolu je téměř "uzavřený" cyklus zkuste někdy napsat článek se všemi pro a proti a ne tyhle demagogie

Odpovědět


Prdlajs, a ne uzavřený cyklus

Bikkhu,2007-04-20 10:52:56

V Brazílii se spálí ročně asi 25 milionů m3 lihu a ušetří se tím proti benzinu (podle studie) asi 25 tun CO2 (ne tisíců, ani milionů tun ale jenom 25 tun!) To je směšné. Důvodem je energetická náročnost výroby lihu. Do tohohle investovat desítky miliard je čistý kreténismus, i když enviromentální. Ale enviromentální kreténismus je teď v módě. Daleko víc CO2 by se dalo ušetřit podporou prodeje nových úspornějších a čistších aut.

Odpovědět


Milý Georgi, takovou demagogii

Al,2007-04-20 14:02:50

Milý Georgi, takovou demagogii hodnou žáak 3.B už jsem dlouho nečetl.
Než začneš někoho napadat z demagogie, vem svůj vlastní rozum do hrst a přemýšlej!

Myslíš, že biolíh se "vylíhne" (rovnou tam kde potřebuješ) sám od sebe? Že "vyroste" z ničeho nic (tzv. obnovitelně) jako kopřivy u potoka?
Chyba lávky!!! Než se pole poorá, vyvláčí, prohnojí superfosfátem a NPK, zaseje kukuřice, postříká insekticidy, fungicidy a hlavně herbicidy, než se sklidí, zpracuje a dopraví do palírny... Než se splatí sposta železa, chemikálií a lidské práce...
Jo, tak na konci je trocha biolihu!!!
Podle vědeckých studií a propočtů z USA (u nás se tím nikdo nezabívá přes miliardy vyhozené na OZE i na vědu):
na výrobu 1 litru biolihu se spotřebuje 3 a více litrů nafty!!!
( A to je naše zemědělství mnohem méně efektivní než v U.S. o započitání nákladů na lidskou práci, resp. mezd, které se taky změní na spotřebu nafty nemluvě)...

TAKŽE: Až tady bude někdo blábolit o "obnovitelných zdrojích" nebo o "uzavřených cyklech", které by nefungovaly ani den....

Odpovědět


U zavřený cyklus

Xavier,2007-04-20 14:05:09

Jasně že kvašení, destilace a spalování není uzavřený cyklus. Je mu potřeba dodat energii zvenčí. Státy si budou navzájem prodávat líh, aby s ním mohli topit pod těmi destilačními kotli. ROFL :-D

Odpovědět


to:AI

Colombo,2007-04-20 23:08:32

Aha, chudáci ve středověku s jejich neefektivním zemědělstvím. Sice nechápu, jak mohli přežít, když všechno to pěstování plodin je tak namáhavé. Vždyť spotřebují mnohem víc energie, než dostanou ze sluníčka, než to všechno poořou, zasejí, pohnojí, zalejí, sklidí(všechno ručně, fuj to je fuška). Já se vám divím, že tu vůbec sme!!

Odpovědět


2 Colombo

Cialis,2007-05-02 20:01:27

Ve středověku se víc než 90% populace zabývalo zemědělstvím. Takřka všichni pracovali jen na tom, aby nechcípli hlady. Dnes je to méně než 5%. A to je onen nárůst efektivity.

Odpovědět

Nadpis

Venda,2007-04-20 08:18:30

Tak jak je vidět, spalováním čehokoliv (snad kromě vodíku) cesta nevede..

Odpovědět


Ještě by se hodil metan.

ps,2007-04-20 09:14:42

Což možná v souvislosti s dalšími problémy týkající se biopaliv (vysoké náklady na výrobu, možná devastace krajiny), je mnohem lepší řešení.

Odpovědět


Vodík

Xavier,2007-04-20 14:01:20

A ten vodík vezmeme kde?

Odpovědět


vodík

Martin,2007-04-20 22:19:47

Vodík najlepšie získame tak, že fosílnymi palivami zakúrime pod kotlom, v ktorom sa bude variť voda a vznikať para, para bude poháňať parný motor, ten roztočí generátor, generátor vyrobí elektrický prúd, ktorý usmerníme a napokon elektrolýzou rozložíme vodu na vodík a kyslík :)))

Odpovědět

brzo

Ucholák,2007-04-19 19:23:54

V USA bude brzo nová energetická technologie, takže USA nebudou potřeba dovážet ropu Blízkého Východu. Nebude se ale jednat o etanol ale o něco jiného.

Odpovědět


...

Martin,2007-04-19 21:29:32

To o novej technológii treba povedať Bububushovi, možno sa potom jeho vojaci konečne stiahnu z Iraku plávajúceho na rope a zavládne tam niečo aspoň vzdialene podobné mieru.

Odpovědět


A mohl byste

Coloeus,2007-04-19 22:38:13

k te tajemne technologii uvest neco blizsiho? Nebo nesmite ani naznacovat?

Odpovědět


Mír!

Ocean,2007-04-19 23:38:02

Jak by v Iráku mělo zavládnout něco podobného míru, když tam jsou dvojí muslimové?

Odpovědět


Jo novej typ bioreaktoru X-WRRK

Sche8e Katze,2007-04-20 00:52:44

Xtreme-VeVeRky v Rotující Kleci.

Odpovědět


...

Pan Býček,2007-04-20 10:30:38

Budou přece jezdit na zkapalněného pánbíčka, žejo Ucholáku?

Odpovědět


kolektivu čtenářů

Ucholák,2007-04-20 11:39:50

Martin: president Bush o tom možná něco ví, rozhodně víc než internetoví čtenáři. Politické diskuse patří jinam ale přesto - o stažení USA z Iráku se snaží nejvíc Irán a Sýrie a potom čtenář Martin, který se takto dostaává do pěkné společnosti.

Coloeus: je to dost tajné (kromě toho, že to není doposud vynalezeno).

Ocean: to je opravdu otázka, sice z oboru politiky... možná rozdělit zemi jako nějakou federaci? Kurdové jsou na tom docela dobře, lítají tam pravidelné letecké linky.

Sche8eKatze: to ne, veverky to nebudou

Pan Býček: to jistě ne, ale co když Pán Bůh Americe požehná... ke zlosti některých chytráků...

Odpovědět


...

Král Kojot,2007-04-20 17:47:52

Když ten tvůj Pán Bůh žehná téměř výhradně hlupákům, je to pravda ke zlosti chytráků.

Odpovědět

mnozství

lyn_x,2007-04-19 18:28:09

A laik se možná trochu naivně zeptá zastánců biopaliv: „Kam se poděl princip předběžné opatrnosti?“

.. myslím, že vetšina zastánců biopaliv si uvědomuje neudržitelnost současné spotřeby, obvzláště pak pro potřebu nesmyslné individuální automobilové dopravy ve městech

Odpovědět


docházení zdrojů

Špajda,2007-04-19 20:18:59

Ale vzdělanější laik ví, o knize Skeptický ekolog :-)

Odpovědět


jeste

Oldřich Motyka,2007-04-20 01:01:03

jeste vzdelanejsi laik vi kde, psat carku. eh.

Odpovědět

?

CC,2007-04-19 18:26:12

že by si s formaldehydem a acetaldehydem neporadil pořádnej katalyzátor? Na biolihu je určitě špatná jedna věc - k jeho výrobě je třeba značná energie.

Odpovědět

Sláva

Marta Vlasáková,2007-04-19 17:57:24

Slava akoholkum. Kdyby nechlastali, prebyval by alkohol, jezdila by na nej auta a my bychom se udusili.
Ach jo. Jake ja mam vycitky svědomi, ze tu nebezpecnou tekutinu nelikviduju...

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace