Svět biotechnologií  
Vyšlo nové číslo internetového bulletinu Svět biotechnologií č. XVII / 2007


Z bulletinu vybíráme článek Vladimíra Vondrejse:
Jak zabránit šíření nežádoucích genů z genově modifikovaných rostlin


 

 
Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK

Hlavní obavy spojené s výsevem genově modifikovaných rostlin (GMR) na pole se váží k nekontrolovatelnému šíření genů ve volné krajině. Při pohlavním rozmnožování GMR se geny použité k modifikaci mohou šířit nejen v rámci jednoho druhu, ale občas i křížením  mezidruhovým. Tímto způsobem může být krajina kontaminována. Stanovení šíře ochranných zón okolo polí s GMR, přes které se pyl nedostane, je problematické, protože podmínky v přírodě jsou velmi proměnlivé. Semena uvolněná např. při dopravě sklizených plodin mohou být také přenesena na velké vzdálenosti.

 

Proti využívání GMR, které nejsou schopny se pohlavně rozmnožovat, jsou také námitky. Vznikají totiž obtíže se získáváním osiva a zvýší se závislost zemědělců na velkých korporacích, dodavatelích modifikovaného osiva. Tato tendence se již opakovaně projevila jako nežádoucí. Letos naštěstí došlo k potřebnému zlomu. Čínsko-americký tým vědců objevil způsob, jak to zařídit, aby se vnesené cizorodé geny automaticky v semenech a pylu „vystřihly“ a následně zlikvidovaly. Tím odpadne obava z dalšího šíření GMR do okolí.
Odstranění nežádoucích transgenů ze semen a pylu zařídí t.zv. gene-deletor (delete = vyškrtnout, vymazat, vypustit).

 


Pokud však má zemědělec zájem zachovat vlastnosti vnesené do GMR, má možnost použít v určité fázi etanol. Trik s přidáním ethanolu se dá použít při produkci modifikovaného osiva v uzavřených prostorách. Manipulace je to jednoduchá, takže si ji mohou osvojit i zemědělci, kteří nechtějí osivo opakovaně nakupovat od producenta GMR.
Za normálních podmínek pěstování transgenní plodiny obsahující gene-deletor se zabrání kontaminaci krajiny, protože jsou nežádoucí geny ze semen eliminovány, ale rostlina tak neztratí schopnost se pohlavně množit. Tímto způsobem získá zemědělec osivo, když v následujícím roce už nechce pracovat s GMR.

 


V bulletinu se dále dočtete:

  • Čeští chovatelé podepisovat ve smlouvách s odběrateli klauzuli o tom, že nebudou svá zvířata krmit krmivy obsahujícími geneticky modifiko-vané organismy(GMO).
  • V Evropě se zvyšuje pěstování GM plodin navzdory tomu, že je omezen jejich výběr
  • EU Parlament potvrdil, že vytvářet statut GMO-free zóny je nelegální a vystoupil tak proti žádosti Horních Rakous a rakouské vlády. Kvalifikoval jako protiprávní uplatňovat zákazy jak na národní, tak regionální úrovni.

 

Celý bulletin je zde ke stažení jako příloha ve formátu pdf.


 

Autor: Redakce
Datum: 05.11.2007 23:58
Tisk článku

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník - Kelnarová Jarmila, kolektiv
 
 
cena původní: 289 Kč
cena: 246 Kč
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník
Kelnarová Jarmila, kolektiv

Diskuze:

malá vada na kráse

jarda petr,2007-11-06 11:56:58

Žádné řešení není dokonalé. Dokonce ani to popsané profesorem Vondrejsem. Například pro nízkofytátové geneticky modifikované plodiny potřebujeme expresi genu právě v semenech. A jen tak mimochodem, k těm geneticky neklíčivým semenům. Umíte si představit v Evropě nebo v USA zemědělce, který osévá pole zrnem kukuřice, které sklidil v minulé sezóně? Výsev ze sklizně je záležitost třetího světa. A tam je otázka kontaminace úrody GM plodinou uměle vytvořený problém, který tam vnášíme my Evropané se svým silně specifickým náhledem na biotechnologie.

Odpovědět

má možnost požít v určité fázi etanol

ZEPHIR,2007-11-06 01:36:00

? tak to si určitě stáhnu.

Odpovědět


Magor

Voldan,2007-11-06 07:08:27

Pan Milan Petřík asi fakt patří do Bohnic. On už nám tady bude hlásit i kdy si co stahuje.

Odpovědět


..a pan Voldán bude hlásit...

ZEPHIR,2007-11-06 11:00:38

...co hlásí pan Petřík, takže tam budem tvořit dobrý tým.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace