Za to, že nám nepadají věci z ruky zřejmě může Junk DNA  
Vědci z Yale našli v lidském genomu hrstku písmen, která spustila evoluční změny na palci a chodidle. Naše končetiny pravděpodobně vylepšily sekvence z takzvané nekódující oblasti, považované za genetické smetiště.ˇ


Genomika

Porovnání genomů člověka, šimpanze, makaka a dalších druhů dává překvapivý závěr: Hnacím motorem našeho vývoje nebyla změna pořadí bází v genech. Šlo o změny v té části genomu, které říkáme nefunkční DNA, nebo také „junk DNA“. Jde o pár písmen genetického kódu v úseku zvaném HACNS1. To je místo evolučního skoku do vzpřímené chůze a šikovných rukou. (Kredit obr: NASA)

Čtení genetického kódu se automatizuje, a tak organismů s přečteným genomem je čím dále tím více. Samotné přečtení ještě nic neznamená, protože pořadí písmen v nějakém genu ještě nic nevypovídá o tom, že gen také pracuje. Tomu, zda je gen funkční a zda se projeví, se říká exprese. Exprese genů závisí na negentických věcech, kterým říkáme epigenetické vlivy. Těmi se ale dnes zabývat nebudeme. Další věcí, na které činnost genů závisí, jsou takzvané enhancery. Jde o sekvence (sledy písmen genetického kódu), které geny řídí. Je obtížné na ně přijít, protože mnohé z nich vůbec nejsou blízko genu, o kterém rozhodují. Nejsou tedy součástí kódující oblasti, kterou by šlo podle produktu vystopovat. Stopováním tady máme na mysli to, že gen mající za úkol produkovat protein nebo hormon se najde snadno, protože sled jeho písmen (A,G,C,T) koresponduje s pořadím aminokyselin ve výsledném produktu. Odhalovat regulační elementy „enhancery“ - rozkazovačné úseky, které samy nic neprodukují (žádný protein, žádný hormon), je pro genetiky mnohem větší zábava. Zvláště pokud jde navíc o změny v expresi genů, které přispěly k lidskému vývoji před dávnými časy. To už jde opravdu o hledání oné pověstné jehly...
V poslední době mají vědci podezření na tisíce takových míst, která by mohly fungovat jako regulační elementy, jež jsou v nekódující oblasti genomu (junk DNA) a které by mohly být jakýmisi prsty na vypínačích regulérních genů. Problémem při hledání regulačních elementů je fakt, že jsou v poloze „zapnuto“ už miliony let, a tak je v populaci většinou není s čím srovnávat a jak jejich funkci odhalit, protože jsou u všech jedinců daného druhu, mnohdy i více druhů, stejné. Takové oblasti se nám jeví jako evolučně zakonzervovaná místa a nebo jako genetický odpad.

 

Zvětšit obrázek
James Noonan, Yale University School of Medicine: „Nalezli jsme genetického původce změn, které měly zřejmě vliv na zásadní morfologický odklon lidí od ostatních hominidů.“

 

Změny v junk DNA

V této junk DNA byly vědcům podezřelé sekvence, které se u nás vyvinuly teprve nedávno a teď se jimi lišíme od opic. Tým pracovníků z Kalifornie, Singapuru a Velké Británie zkoumal nekódující oblasti lidského genomu s cílem zjistit v nich regulační sekvence, jejichž funkce se v průběhu věků mohla změnit. Zaměřili se na rozdíl mezi námi a našimi opičími předky. Začali hledáním míst, která mají více změn párů bází, než kolik jich mají v odpovídajícím úseku genomu ostatní primáti. Nejrychleji se kumulující změny v sekvencích našli v oblasti, která byla u lidí nazvána, bůh ví proč, zcela nezapamatovatelným označením  HACNS1. Pod tímto nic neříkajícím jménem je u obratlovců vysoce konzervovaná sekvence. My lidé v ní ale máme změnu šestnácti párů bází. Tato změna se udála v době, kdy jsme se před nějakými šesti milióny let se šimpanzi rozešli. Jde sice jen o šestnáct písmen genetické abecedy, ale i to je čtyřikrát více změn, než kolik by se jich v tak malé oblasti mělo vyskytnout. To znamená, že jde o oblast, jež byla vystavena silnému selekčnímu tlaku, a že vhodné změny v této oblasti poskytovaly svým nositelům tolik výhod, že se rychle rozšířily do celé populace.   

 

 

Test na geneticky modifikovaných myších
Aby vědci odhalili funkci podezřelých sekvencí, jali se dělat pokusy na myších embryích. Zkoušeli, jak HACNS1 a příslušné odpovídající sekvence u šimpanzů a makaků budou na myšky působit.

Zvětšit obrázek
Na fotografiích je patrné, že lidská sekvence působí jako enhancer genů, které mají na starost vývoj očí, úst, sluchového ústrojí a končetin. Postupně, jak embryo roste, je stále zřetelnější, že šimpanzí sekvence a sekvence makaka nemají na vývoj končetin vliv.

Aby zjistili, co že to vlastně HACNS1 udělá, vnesli lidskou sekvenci HACNS1 do myši. Vytvořili myší kmen, který zmíněný kousek lidské genetické informace měl ve svém myším genomu. Stejně tak učinili s šimpanzí obdobou lidské oblasti HACNS1 a obdobnou sekvencí od makaka. Od všech byly vytvořeny myší kmeny. Do té chvíle nikdo netušil, co se bude dít. Aby na vyvíjejícím se zárodku bylo něco vidět, zařídili to tak, aby se místa, kde by pod vlivem těchto sekvencí došlo k aktivizaci genů, zbarvila modře. Po pokusu bylo hned jasno, že tyto sekvence dokáží popohnat aktivitu genů v místech vyvíjejícího se palce, zápěstí a kotníku. Odpovídající sekvence šimpanzů a makaků zato neudělaly s myšími geny v končetinách vůbec nic. Výsledky jsou patrné na obrázku.

 


Kouzla s 16 písmeny
Ani pak si vědci nedali pokoj a jedinečnost lidských enhancerů prověřili ještě jiným způsobem. Oněch šestnáct změn z lidské verze HACNS1 přidali k šimpanzí verzi a naopak. Tím naopak je míněno, že z lidské verze vyoperovali oněch 16 změn, takže zkoumanou sekvenci evolučně vrátili k době, kdy jsme ještě byli součástí tlupy šimpanzů. Pak zkusili, co to udělá s embryem. Tušíte správně. Obohacená šimpanzí verze začala na vývoj myších končetin působit stejně jako předtím ta lidská zkoumaná sekvence. Zato vykuchaná lidská sekvence (zbavená důležitých 16 změněných písmen genetického kódu) s vyvíjejícími se končetinami ani nehnula.

 

 

Důkaz nedůkaz
Na základě těchto výsledků vědci usuzují, že jde o rozdíl, který stál v minulosti u změny pro nás tak  převratné – vzpřímené chůze. Pravdou ale také je, že HACNS1 sekvence sice s buňkami myšího palce něco dělá, ale co to přesně je, nevíme. Stejně tak ani nevíme, jestli tato sekvence skutečně něco dělá s vývojem lidských palců. Na lidském embryu samozřejmě nikdo tyto pokusy nedělal. Celá úvaha tedy stojí jen na porovnávání přečtených genomů a zjišťování rozdílů mezi nimi a na zkoušce - co vytipovaný úsek udělal v nevyvinuté myšce. I když to nelze považovat za nezvratný důkaz nalezení původce naší přeměny ve stopořence, lepší zatím nemáme.

 


Význam balastu
Tento objev je důležitý ještě z jednoho důvodu. Začíná nám vnášet jasno do přemíry genetického balastu, který si miliony let taháme s sebou přesto, že to je energeticky zatěžující a nelogické. Ten balast se nám postupně začíná jevit v jiné světle, jako místa s funkcí jakýchsi genových posilovačů - enhancerů. Termín junk nebo odpad či skladiště pro ně už nebude nadále tou nejlepší volbou. Indicií, svědčících o tom, že v nekódující DNA oblasti jsou funkční elementy, přibývá.

Také v pozdějším stádiu vývoje embrya tmavomodrá barva jasně signalizuje, která místa jsou pod dohledem vnesené genové sekvence. Jsou to tlapky myších embryí, konkrétně místo budoucího palce a kotníku. (Kredit: Yale University)

Kromě zde uvedeného případu ovlivněných tlapiček jsou i další popsané případy. Mnohé z těchto nekódujících oblastí si jsou podobné jako vejce vejci. A to i u tak od sebe vývojově vzdálených organismů, jakými jsme my a slepice. Zakonzervované sekvence z junk oblasti, které má člověk i kur, také dohlížejí na náš vývoj. Mnohé z takových uchovaných nekódujících oblastí DNA jsou potřeba pro tvorbu mozkových buněk.
Dokonce to vypadá, že některé úseky jsou natolik zásadní, že si je organismy chrání jako oko v hlavě a nenechají si na ně ani sáhnout. Ačkoli do těchto míst zakonzervovaného genomu buší mutace stejně mocně jako do jiných částí, zůstávají tyto sekvence beze změn po miliony let. Přitom okolní části genomu se mění. Nabízí se tu vysvětlení, že jakákoli změna se vymstí a jedinci s takovými změnami vymřou. Proto logicky žádné jedince se změnami v této části genomu nenalézáme, což se nám s odstupem doby jeví jako „genetické konzervy“.

 

Tak jsme si to tady pěkně vysvětlili a už tomu začínáme i věřit. A proč by také ne, když takové shodné oblasti máme my lidé i s ptakopyskem. Neznamená to nic jiného, než že si takové genetické konzervy v junk DNA oblasti táhneme evolucí po stamiliony let. Podle Occamovy břitvy je tím nejlepším vysvětlením, které se nabízí, závěr, že jde o důležité oblasti genomu.

 

 

Nikdy neříkej nikdy
V genetice platí totéž, co v politice -  nikdy neříkej, že něco nejde. Přijde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to.
Přesně to se povedlo molekulárnímu genetikovi Edwardu Rubinovi s jeho týmem z Lawrence Berkeley National Laboratory. V Kalifornii myším velkou část jejich nic nekódující oblasti (junk DNA) z genomu vystřihli. A že to byla pořádná porce - celkem 2 miliony párů bází. Místo toho, aby myši v duchu teorie o důležitosti nekódující DNA pomřely, nebo aby se z nich aspoň stali neduživci, prospívaly bez sebemenší újmy a vesele se smály na svět. Pracně komponovaná teorie o nepostradatelnosti junk DNA tak dostala pořádně na frak. Vysvětlení pro vás nemám. Možná to bude tak i onak. Některé části junk DNA zřejmě budou nepostradatelné a jiné pouhým šmejdem. To, že jde v některých oblastech skutečně o šmejd, svědčí i případ endogenních retrovirů. Pozůstatky takových infekcí v nás zůstávají a nevyvolávají žádné onemocnění, ani na ně náš imunitní systém nijak nereaguje. Opačným případem, kdy junk DNA hraje jakési „první housle“, je právě odhalený případ sekvence HACNS1 a jejího účinku na embryonální vývoj. Na stávající úrovni poznatků to vypadá, že nekódující DNA je obrovskou hromadou hlušiny, v níž se tu a tam něco potřebného přece jen najde. Někdy jsou to věci, které jsou pro nás takříkajíc k nezaplacení.ˇ
 
           
Pramen: Yale University , Science Blogs

Datum: 10.09.2008 04:23
Tisk článku

Transevoluce - Scholastická evoluce druhů a člověka - Hájek Tomáš
 
 
cena původní: 220 Kč
cena: 191 Kč
Transevoluce - Scholastická evoluce druhů a člověka
Hájek Tomáš

Diskuze:

Vidí ale nevidí

Viktor Novak,2008-09-21 15:24:31

Škoda že si - milý Duke - všímáte jen pravopisu ... a toho, co se někde nosí nebo nenosí ... a moc si přeju, aby si moji studenti všímali (a také všímaly) i něčeho jiného ... hlubšího ... a byli ochotni si uvědomit, že většina lidí v historii (a daleko více dnes) šla širokou cestou do záhuby ... a jen sem tam ... pár jednotlivců vešlo úzkou branou a šlo úzkou cestou, která vede k životu ...

Pro Vás ale - zdá se - je hodnotnější cesta s davem, který něco nosí a něco ne (jak jste sám řekl) - vymýšlí evolučně-humanistické "just-so-stories" kterými druhým brnká na jejich strunu ega, intelektuální pýchy a svévole.

Zkuste se - bez předpojatosti a urážlivosti - zamyslet nad biblickým poselstvím o Stvoření - zkuste si projít historii světa, jak o ní píše Bible - jen sám za sebe - nemusí o tom nikdo vědět, pokud si to nepřejete - a objevíte víc, než se evolučním ideologům podařilo vymyslet od starověkého Řecka počínaje a dnešním neo-Darwinismem konče.

S úctou

VN

Odpovědět


Mýlíte se v hodnocení mé osoby,

Duke,2008-09-21 21:34:30

stejně jako zůstáváte pomýlen ve svém pohledu na okolní svět. Nevšímám si pouze vašeho hanebného pravopisu (u učitele neomluvitelného), za který bych vám ze svých daní na výplatu nedal ani korunu.

Všímám si například i toho jak jste propadl v malém testu inteligence, který na vás připravil redakční systém Osla, kdy vám váš omezený intelekt zabránil umístit svou odpověď pod můj příspěvek.

Všímám si "vývoje" vaší osoby od fyzika a vědce až po učitele.

Všímám si si zmateného slovosledu vašich vět, bránících pochopit vašim oponentům jejich smysl.

Všímám si vaší neschopnosti přesně a jednoznačně se vyjadřovat, projevující se třeba i v tom, že nejste schopen rozlišit mluvený a psaný projev. Já vám totiž nic NEŘEKL o davu, který něco nosí a něco ne. To se vám pravděpodobně něco vylíhlo pod mozkovými plenami a vy se ve své prostoduchosti domníváte, že to je pravdivý obraz skutečnosti stejně, jako se to domníváte o vašem náboženstvím pokřiveném pohledu na svět.

Odpovědět

Bez výmluv

Viktor Novak,2008-09-20 23:14:38

Vážení evolucionisté,

Děkuji Vám za Vaše "originální" reakce. Na Vás se naplňuje moudrost: "Člověk není schopen přijmout odpověď na otázku, kterou si sám nepoložil." Je s podivem, že inteligentní lidé jsou ochotni věřit takovým nesmyslům, jaké byly vepsány do článku, o kterém diskutujeme. Bohužel nejste ochotni - ani jeden z Vás - pochopit podstatu mé první reakce na článek.

Co se týče otázky paní Dagmar: Ale velmi by ma zaujimalo, ako Vy, ako fyzik a zastanca inteligentneho dizajnu, vnimate napriklad rychlost svetla, cerveny posun, vysledky astronomickych pozorovani a poznatky astrofyziky, ktore vytvaraju mnohymi faktami potvrdeny obraz miliardy rokov vyvijajuceho sa vesmiru.

Odpovím v krátkosti: "Jako fyzik vnímám červený posun galaxií tak, že vesmír má absolutní střed a my se nacházíme blízko něj ... neboť ve všech směrech pozorujeme stejný rudý posuv (a dokonce kvantovaný - tj. galaxie jsou uspořádány v koncentrických kulových slupkách). Tato interpretace vycházející z Bible (zatím nebudu psát odkazy na verše, ale pokud Vás to zajímá, můžu to pro Vás udělat) a je - na rozdíl od Hubbleovy evoluční interpretace prostoro-časové expanze a stejného vesmíru pro všechny pozorovatele - v souladu s dalším objevem reliktního záření, které lze interpretovat jako extrémní rudý posuv nejvzdálenějších galaxií - navíc jeho profil je podobný profílu záření absolutně černého tělesa - což je pravděpodobně způsobeno pohybem Země vůči absolutnímu středu vesmíru." Miliardy let nejsou vůbec potřeba - stačí se podívat na obecnou a speciální teorii relativitiy a zjistíme mimo jiné, že při rychlosti světla neplyne čas, ve vesmíru jsou objekty, kde neplyne čas (černé díry), rychlost plynutí času závisí také na relativní rychlosti pozorovatele a pozorovaného, také závisí na gravitačním poli ... a tak se ptám já Vás: "Když mluvíte o miliardách let starém vesmíru, tak mluvíte o letech na povrchu Země, nebo na povrchu Slunce, nebo blízko černé díry?" Z OTR víme, že čas není absolutní veličina - tak ho prosím takto nepoužívejte - zvláště ne na vesmír jako celek - :)

Stejně tak ve vesmíru nikdo nikdy neviděl vznik hvězd - vidíme jen jejich zánik - podobně i u galaxií -

Další velký problém je - jak můžeme vidět v současné době i ty nejvzdálenější galaxie plně zformované - stejně tak jako ty nejbližší - to je paradox, viďte??

Kdyby ve vesmíru probíhala prostoročasová expanze - jakou předpokládá evoluční miliardový model - potom se jako fyzik ptám, kde se poděla všechna ta energie po energetickém posuvu veškerého záření z modré do červené části spektra? Bylo vypočítáno, že tato ztráta energie dosahuje milión násobku veškeré elmag energie v současném vesmíru? - zase paradox ...

Další paradox je v tom, že jen v naší sluneční soustavě pozorujeme extrémní složitost - každá planeta je jedinečná - je z jiného materiálu ... destíky konstant vyladěných do detailu ...

Další paradox evolučního miliardového modelu ... jak vysvětlíme kondenzaci hmoty po výbuchu - když ve vesmírném vakuu se hmota rozpíná asi 600x rychleji než kondenzuje vlivem gravitačních sil ... existence plynových planet např. Jupiter - a hvězd - je dodnes nevyřešenou záhadou ...

Možná jsem neřekl, že přírodní zákony jsou důsledkem rozmístění a uspořádání vztahů v přírodě(vesmíru)

Ak aj to spochybnujete, potom ostava len dufat, ze tento svoj nazor neprezentujete ako ucitel.

A představte si, že jsem učitel a učím děti, aby přemýšleli - a věděli o všech uskalích evolučního modelu - a že biblické stvoření je přinejmenším rovnocenný soupeř - který MNOHEM lépe popisuje to, co dnes pozorujeme.

S pozdravem

VN

Odpovědět


No vida z vědce a fyzika se vyklubal učitel

Duke,2008-09-21 10:10:23

a evangelizátor, který má potřebu šířit svou víru na serveru, kde se bible a stvoření příliš nenosí.

Já jen doufám, že neučí moje děti, protože u člověka, který o sobě říká, že je učitel a nepochopil ani prostou shodu podmětu s přísudkem, jak dosvědčuje poslední věta, nemám vůbec žádnou záruku, že dokáže chápat a dětem vysvětlovat cokoliv složitějšího.

Odpovědět

Věda bez evoluční víry

Viktor Novak,2008-09-13 19:20:38

Vážený autore (autoři) příspěvku. Jako vědec - fyzik - vím, že ke každé interpretaci vědeckého objevu MUSÍ BÝT UVEDEN předpoklad, se kterým byl objev interpretován. Nevím o jediné vědecké překážce, která by autorům článku bránila, aby "dogmatické výroky" typu "Problémem při hledání regulačních elementů je fakt, že jsou v poloze „zapnuto“ už miliony let..." vůbec nepoužívali. Každý opravdový vědec (který není politikem nebo nemá zrovna na krku nůž ... "jestli tam nenapíšeš ty milióny let, tak přijdeš o práci, nebo se s Tebou nebudou kamarádit" ...) by na takovou větu nemohl říci nic jiného než "CO TO MÁ ZNAMENAT?!" - "Jak můžeme experimentálně ověřit (otestovat), že nějaké milióny let kdy byly?" - "Jak můžeme na základě genetické podobnosti provádět takové extrapolace v původu nebo budoucnosti života a jeho rozmanitých forem?" - "Copak neexistují jiné předpoklady než evoluční?" - "To musíme skutečně všude cpát milióny a miliardy let, společného předka a spontaneitu všeho a všech?" - "Co je tak nevědeckého na předpokladu, že genetický kód byl vytvořen inteligentním Programátorem ... brání mi nějak tento předpoklad v tom, aby tento kód studoval prostředky moderní vědy? ... A mohu studiem toho geniálního programu dospět k závěru, že vznikl sám od sebe ... může toto být závěr experimentální, ověřitelné a opakovatlné vědy?" - "Co je tak nepřijatelného na představě, že přírodní zákony mají svého Zákonodárce ... a že byly ustanoveny záměrně a moudře ... v čem je taková víra méně přijatelná než evoluční víra, že přírodní zákony vznikly spontánně? ... jak mi víra v Zákonodárce a záměrný původ přírodních zákonů může bránit ve studiu těchto zákonů? ..." Odpověď je jednoduchá "NIJAK!" - jsou to totiž 2 různé "věci" - A tak celý článek působí dojmem kvalitní vědecké zprávy, do které jsou vtlačena křečovitá vyznání autorovy evoluční víry ... nepřehledná směs dogmatických tvrzení sebraných z onoho evolučního příběhu Charlese Darwina a jeho následovníků .... Jsem přesvědčen, že kvalita článku by z vědeckého hlediska významně vzrostla, kdyby autor odstranil všechna netestovatelná, dogmatická tvrzení o společném předkovi, miliónech let a usilovném evolučním vývoji, který nikdo nikdy - co záznamy předchozích generací lidí sahají - neviděl probíhat - a ani ve fosilním záznamu se nikdy nic takového nenašlo. Jako vědec jsem povinen oddělovat operační (experimentální) vědu od dogmatických tvrzení (ať už evoluční nebo jiné víry - což je v tomto článku bohužel pečlivě promícháno a zamaskováno) - myslím si, že je vhodné, aby se autoři článku zamysleli nad tím, na čem vlastně trvají ... jestli na ověřitelných, opakovatelných a vyvratitelných objevech poctivé experimentální vědy nebo na laciných a často politicky laděných výrocích o společném předkovi a miliardách let, které nám (politicky) vtloukali do hlavy už od mateřské školy ... bohužel. Možná je na čase, aby si vědci začali uvědomovat, že historie této planety, která se jednou stala, se už nedá zopakovat v laboratoři, protože většina informací o ní je nenávratně ztraceno ... možná je na čase, aby vědci začali používat slova uvážlivě ... a nesnažili se mezi lidmi protlačovat ateismus (svůj nebo někoho jiného - např. svého nadřízeného) pod rouškou špičkové vědy 21. století. To považuji za přinejmenším neseriózní jednání ... přinejmenším!

Odpovědět


Návrh

Josef Pazdera,2008-09-14 00:12:51

Vážený pane Nováku, myslím, že nejsme tak docela ve sporu. Zcela s Vámi souhlasím když tvrdíte, že do vědy by se víra neměla míchat. Pokud vím, tak jsem v článku ani jednou nepoužil slovo víra, Bůh, inteligentní Programátor, ani argumentaci o Zákonodárci přírodních zákonů. Což se ale o Vaší argumentaci říci nedá. Vypustit pojmy jako evoluce a miliony let evolučního vývoje a společného předka si nedovolím. Nepovažuji se za odborníka, který by měl právo měnit závěry autorů prací, ze kterých čerpá a na které odkazuje. Sdělíte-li Vaší adresu, pošlu Vám kopie originálních publikací, ze kterých jsem čerpal. Rád bych Vám ještě něco navrhnul. Píšete, že jste vědec - fyzik. Článků o fyzice na Oslovi moc není. Pošlete něco z Vašeho oboru, Osel to rád otiskne. Díky. josef

Odpovědět


Aj vesmir ma len par tisic rokov?

Dagmar Gregorova,2008-09-15 11:53:37

Vazeny pan Novak, dalo by sa pochopit ze pochybujete o biologickych casovych suradniciach, pretoze nie je vasou povinnostou rozumiet, preco už vyše sto rokov takmer vsetci biologovia su zastancami evolucnej teorie. Sucasne geneticke poznatky ju dokazuju mozno este lepsie ako ine biologicke odbory. A tak by tu teoria evolucie bola bez ohladu na to, či Darwin žil, alebo nie - tak ako by aj bez Newtona niekto iny odhalil gravitacny zakon. Ale velmi by ma zaujimalo, ako Vy, ako fyzik a zastanca inteligentneho dizajnu, vnimate napriklad rychlost svetla, cerveny posun, vysledky astronomickych pozorovani a poznatky astrofyziky, ktore vytvaraju mnohymi faktami potvrdeny obraz miliardy rokov vyvijajuceho sa vesmiru. Ak aj to spochybnujete, potom ostava len dufat, ze tento svoj nazor neprezentujete ako ucitel.

Odpovědět


Víra = fyzika ano, evoluce ne?

Petr Kr,2008-09-16 10:00:13

Vážený pane Nováku. Z vašeho příspěvku nabývám dojmu, že stvořitel definoval všechny zákony fyziky a pak už jen nechal hmotu hmotou, ale v biologii udělal výjimku a definoval nejen její zákony, ale navíc pro jistotu to ještě nageneroval miliardkrát, aby náhodou ta moucha nevznikla jinak nebo se nevyvinul nežádoucí druh. Nakonec ale přece jen zjistil, že některé druhy je potřeba eliminovat, dinosauři mu žerou lidi a tak je raději vyhubil, aby .... prostě to celé "plácal" sám. Proč v jedné vědě studujete "boží" zákony a odhalujete jejich moudrost a jinde to velmi tvrdě popíráte? Proč se odkazujete na experiment a nutnost něco "vidět" v biologii a ve fyzice to nepotřebujete? Viděl jste na vlastní oči štěpení atomu? Já ne a přesto sleduji jeho důsledky. Viděl jste na vlastní oči průběh evoluce? Já ne a přesto sleduji její důsledky.
Domníváte se, že Darwin teorií původu druhů popírá boha? Domníváte se tedy, že gratitační zákon a zákony jaderné fyziky popírají stvoření světa - Země, Slunce, hvězd? Věříte v existenci vesmíru a jeho "nekonečnou" dobu trvání a přesto si myslíte, že bůh stvořil vše za 6 dní? Jak dlouho trval den, když nebyla Země? Vždyť den je definován teprve její existencí a existencí Slunce.
Myslíte, že vědec tvrdě věřící v něco, může nezávisle zkoumat svět, aniž by ho napadaly otázky: "Jak to zapadá do mého přesvědčení (inteligentního designu)? Mohu tenhle objev sdělit, když to koliduje s obecně uznávaným názorem (vírou)?" Myslíte, že vědec má spíše pochybovat o všem, nebo... Vy věříte Koperníkovi a Galileovi, protože vidíte, že to vše "hraje" dle jejich not, které ale ve sé době nebyly schváleny církví!!! Proč nevěříte Darwinovi? Čekáte, až to posvětí papež? Dobře, nevěříte. Proč ale vnášíte víru tam, kde není třeba? Dle mne ten článek je psán absolutně neutrálně a přesto vás to irituje. Nechápu to od, jak jste se sám definoval, vědce. Já jsem jen fyzik, ne vědec a proto prosím omluvte můj názor, který jsem zde napsal.

Odpovědět


Mám obavu, že tu víru tam vidíte jen vy sám!

Ota Beran,2008-09-20 08:49:56

Odpovědět

Čtivé

Petr Kr,2008-09-10 09:17:26

Fyzik si přečetl článek z genetiky a má pocit, že tomu rozumí. Děkuji autorovi za hezký článek. Zároveň prosím člověka, který mi před půl rokem tvrdil, že odborný článek je pro odborníky, že si mám jít číst Sluníčko, když tomu tedy nerozumím a že se zde musí vyskytovat odborné termíny, jinak se význam slov "zmrší" atd., aby se zamyslel znovu. Odborníci mohou totiž psát čtivě a popularizovat vědu, aniž by dle mne utrpěl jejich kredit. A já "laik" mohu číst Osla, aniž bych byl prohlášen za blba, když se zeptám a nebo odkázán na neodborné servery, když jsem "nevzdělanec" a ptám se na specialistům obecně známé věci a významy odborných termínů (tenkrát snad recentní).

Odpovědět


Opravdu pěkné

Petr Kr,2008-09-10 15:09:36

Teď, když to čtu po sobě, mám pocit, že by to mohlo být chápáno ironicky nebo jinak, než jsem to myslel a ve spěchu napsal. Prostě článek je opravdu pěkný a já jako fyzik jsem tomu porozumněl. Ještě jednou děkuji.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace