Souvisí rozšíření krevní skupiny Rh – s chovem koček?  
O tom, že lidé mohou mít krevní skupinu Rh+ nebo Rh –, se děti dozvědí snad již při výuce čtení písmene R. Ovšem proč tomu tak je bylo dlouhou dobu záhadou. Několik nedávných studií ukazuje, že by v tom mohl mít prsty parazitický prvok Toxoplasma gondii.

 

 

 
Za normálních okolností je typickým mezihostitelem myš a typický definitivním hostitelem kočka. Toxoplazma proto umí manipulovat myš tak, aby ji sežrala kočka. Zhoršuje jí reakční čas. Máte pocit, že se vás to netýká? V Česku je nakažena téměř třetina lidí…

Praktický význam krevního systému Rh (jedná se o zkratku rhézus podle makaka, u kterého byly protilátky proti lidskému Rh faktoru poprvé objeveny) je, že pokud Rh negativní matka očekává potomka, jenž je Rh pozitivní, může dojít k její imunizaci a pokud je i další potomek Rh pozitivní, spustí matčino tělo proti jeho krvinkám imunitní reakci, známou pod názvem hemolytické onemocnění novorozence, která se projevuje především chudokrevností, žloutenkou, zvětšením jater a těžkými otoky po celém těle. Díky lékařské péči k tomu v současnosti dochází jen zřídka. Ještě v nedávné době však musela být Rh negativní skupina mezi Rh pozitivní většinou pro své nositele nevýhodou. Naopak pokud by byla většina lidí Rh negativních, bylo by nevýhodné mít skupinu Rh pozitivní. Jedná se tedy o nestabilní systém, který by měl díky přírodnímu výběru brzy z lidské populace vymizet. V Evropě však žije asi 15% Rh negativních jedinců (např. v Africe či Asii je to výrazně méně, zhruba 1%), což není zanedbatelné množství lidí. Ledaže by Rh negativní jedinci nebo lidé nesoucí obě verze tohoto genu (tzv. heterozygoti) měli jinou výhodu, která by aspoň částečně vyvážila výše zmíněná rizika. Výzkum týmu z pražské Přírodovědecko fakulty vedené profesorem Flegrem zjistil, o jakou výhodu by se mohlo jednat.


Zmíněný výzkumný tým se již dlouhou dobu zabývá působením parazita Toxoplasma gondii, jímž je u nás nakažena asi třetina populace, na svého hostitele. Parazit většině lidí nezpůsobuje výrazné zdravotní obtíže, nakažené osoby však mají kromě jiného zhoršený reakční čas. Jednoho dne Prof. Flegr znovu analyzoval data získaná od dárců krve a ke svému překvapení si všimnul, že zhoršení reakčních dob u mužů s toxoplazmózou se týká především těch, kdo jsou Rh negativní. Protože se jednalo o velmi zajímavý výsledek, získal spolu s kolegy data o Rh skupinách i pro další velké soubory jedinců, testovaných na rychlosti reakcí. Nešlo pouze o pár lidí, například vzorek vojáků základní služby čítal víc jak 400 mužů.

 
Rh negativní osoby, v případě, že onemocní toxoplazmózou, jsou na tom hůře.

A opět se ukázalo, že Rh negativní jedinci si vedou dobře, pokud nejsou nakaženi; ti, kdo však toxoplazmu mají, jsou výrazně pomalejší. U žen nicméně rozdíly příliš výrazné nebyly, zřejmě proto, že skupina žen byla příliš malá na to, aby se daly rozdíly zachytit. V další studii se proto zaměřili především na reakční rychlost u žen. Testování se zúčastnilo více jak 200 studentek. Tak jako v předchozí studii u mužů se ukázalo, že toxoplazmóza zhoršuje reakční časy především u Rh negativních žen.


Geny pro Rh skupinu kódují bílkoviny, které zřejmě fungují na buněčných membránách jako iontové pumpy. Není tedy zatím vůbec jasné, jakým způsobem by mohly ovlivňovat reakční časy. Tyto výsledky by však mohly vysvětlit, proč v Asii a v Africe je tak málo Rh negativních jedinců. Zřejmě proto, že tam jsou odedávna lidé nakaženi toxoplazmózou. Naopak v Evropě, kde je Rh negativních jedinců nejvíc, se toxoplazmóza rozšířila až s chovem koček, které jsou jejím konečným hostitelem. Zřejmě tedy neměl přírodní výběr dostatek času na prokázání své moci.
Komentář OslaJeště zbývá dodat maličkost a sice, že prážákům právě vyšly na toto téma v prestižních časopisech dvě práce. Zde je první:
Flegr, J., Novotná, M., Lindová, J. & Havlícek, J. 2008: Neurophysiological effect of the Rh factor. Protective role of the RhD molecule against Toxoplasma-induced impairment of reaction times in women. Neuroendocrinology Letters, 29(4): 475-481. 


A zde druhá:
Novotná, M., Havlícek, J., Smith, A.P., Kolbeková, P., Skallová, A., Klose, J, Gašová, Z., Písacka, M., Sechovská, M. & Flegr, J. 2008 Toxoplasma and reaction time: Role of toxoplasmosis in the origin, preservation and geographical distribution of Rh blood group polymorphism. Parasitology, 135: 1253-1261.

 

Fotku celého kolektivu nedáváme jen proto, že ji nemáme. Snad se nám ji sem podaří přihrát dodatečně.
Úspěch našich na mezinárodním vědeckém kolbišti nás vždy potěchá a s hlasitým hýkáním se připojujeme ke gratulantům. Váš Osel.

Datum: 18.10.2008 00:23
Tisk článku

Kontrakt (dohoda) jako předpoklad reedukace žáka s poruchou emocí a chování... - Jařabáč Ivan
 
 
cena původní: 225 Kč
cena: 225 Kč
Kontrakt (dohoda) jako předpoklad reedukace žáka s poruchou emocí a chování...
Jařabáč Ivan

Diskuze:

Něco nechápu,

Jan Poslušný,2008-10-19 00:29:27

v prvním odstavci je uvedena hypotéza, že lidé s Rh- v Evropě by měli mít nějakou jinou výhodu (aby se jinak nestabilní systém stabilizoval okolo těch 15%) a tuto výhodu že Flegrův tým objevil. V dalším odstavci se píše, že Flegrův tým zjistil, že lidé s Rh- mají zhoršené reakční časy, pokud jsou napadeni toxoplazmózou - jsou tedy ty zhoršené reakční časy onou výhodou?

Odpovědět


Jana Buďová,2008-10-19 11:24:13

Ne, špatné reakční časy mají jen Rh negativní lidé nakažení Toxoplasmou, naopak nenakažení lidé mají reakční časy lepší než Rh pozitivní

Odpovědět


Komu: Jana Buďová

jan Zikmund,2008-10-20 09:50:54

Mohl bych se zeptat, kde jste vyčetla/zjistila, že zdraví lidé s RH- mají lepší reakce než zdraví lidé s RH+?

Z článku nic takového nevyplývá...

Odpovědět


Jana Buďová,2008-10-21 21:45:47

Zjistila jsem to přímo od profesora Flegra, protože jsem byla jedním z mnoho studentů testovaných na vliv Toxoplasmy na chování člověka :-) Ale v článku to je, i když ne moc dobře formulováno: A opět se ukázalo, že Rh negativní jedinci si vedou dobře, pokud nejsou nakaženi; ti, kdo však toxoplazmu mají, jsou výrazně pomalejší.
To právě souvisí s těmi kočkami, ovšem jejich roli autor článku prostě špatně pochopil. Rh negativní je v Evropě výhoda, protože tu bylo menší riziko nakažení Toxoplasmou (z koček tu žije jen plachá kočka divoká a rys) oproti Africe, kde jich je spoustu a tudíž riziko nakažení větší. Bohužel evoluce nepředpokládala, že budeme chovat kočky jako domácí mazlíčky :-)
Význam toho objevu je ale hlavně v tom, že se objasnilo, PROČ se mohl vyvinout systém Rh faktorů a že v tom měl ještě navíc "prsty" parazit :-)

Odpovědět

křížový test

Tomáš Pilař,2008-10-18 20:57:27

Pokud platí, že Toxoplasma prodlužuje reakční dobu (a posílá víc lidí na chirurgii) a platí to víc (možná jenom) pro Rh- jedince, pak by mezi marody na chirurgii bylo výrazně víc Rh- jedinců než v běžné populaci. Pokud existují původní Flegrova data mělo by to být docela jednoduché prověřit

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace