Deklarace Sdružení biotechnologických zemědělců  
Vyšlo nové číslo bulletinu Svět biotechnologií - II.ročník/prosinec/2009

 


Deklarace Sdružení biotechnologických zemědělců
(Zdroj: Crop Biotech Update, 4. 12. 2009)


Sdružení biotechnologických zemědělců (Farmers Biotech Network – FBN) je sdružení evropských zemědělců, kteří:
- vidí pozitivní přínosy zemědělských biotechnologií (GM
plodin);
- jsou přesvědčeni, že zemědělství EU potřebuje využívat všechny dostupné vědecké nástroje včetně GM plodin, aby dostálo současným výzvám k zajištění potravin, klimatických změn, biopaliv a ochrany životního prostředí;
- podporují vědecky založenou regulaci genetických modifikací případ od případu;
- jsou znepokojeni zaostáváním EU za ostatními částmi světa, ačkoli by měla být na čele pokroku;
- chtějí mít rovný přístup k technologiím, aby mohli konkurovat na stejné úrovni výrobcům jinde.

 

Z tohoto důvodu uveřejnili Deklaraci, ve které vyzývají evropské politiky k investování do „zelených“ biotechnologií. Přinášíme její volný překlad:
„My, zemědělci z celé Evropy požadujeme svobodu volby mezi hospodařením tradičním, ekologickým nebo biotechnologickým způsobem. Zemědělci musí mít přístup  technologickým nástrojům, aby se mohli vyrovnat s požadavky udržitelné produkce potravin, před kterými Evropa stojí.

 

Obracíme se na Evropskou Komisi a Evropský parlament, aby nám umožnily stát se více konkurenceschopní a udržitelní. Vlády členských států musí též poskytnout podstatnou politickou a veřejnou podporu k tomu, abychom posílili svou připravenost dostát současným a budoucím očekáváním zemědělské produkce. Inovace hrají zásadní roli v podpoře konkurenceschopnosti evropského zemědělství; žijeme v době nevídaných globálních výzev, přičemž mnozí zemědělci jsou zasažení poklesem cen výstupů a naopak vzestupem cen u vstupů (hnojiva, energie a další). EU musí pomoci zemědělcům obstát v soutěži a uživit Evropu při udržení rozumných cen. EU musí podporovat – nikoli blokovat –
přístup k inovacím, včetně zelené biotechnologie, která se úspěšně používá přes několik dekád v jiných krajinách.


GM plodiny nabízejí značné výhody pro výrobu a životní prostředí: současné zprávy ukazují, že GM sója, kukuřice a bavlník poskytly produkci o 20%, 7% a 15% vyšší než nemodifikované odrůdy.
Vyšší výnos znamená menší nároky na půdu při výrobě potravin a krmiv. GM plodiny také znamenají méně pesticidů a nižší tvorbu skleníkových plynů, protože vyžadují méně orby a snižují tak spotřebu pohonných hmot a oxidaci půdního uhlíku.

Zemědělci v EU mohou zvládnout koexistenci GM plodin a nemodifikovaných odrůd. V některých státech – Německu, Španělsku, České Republice, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Portugalsku – už mohli zemědělci využít výhod zelené biotechnologie a mají zkušenost „z první ruky“ s koexistencí modifikovaných a nemodifikovaných plodin.

Zemědělství EU zaostává za jinými částmi světa, přičemž mnoho zpráv z respektovaných informačních zdrojů EU i jednotlivých států svědčí o bezpečnosti a užitečnosti biotechnologických rostlin. V roce 2008 již 13,3 milionu zemědělců v celém světě pěstovalo 125 milionů hektarů biotech rostlin ve 25 státech. Jak dlouho nám evropští politici budou bránit, abychom mohli dělat totéž? Mnoho evropských zemědělců nemá povoleno pěstovat biotech odrůdy, v nejlepším případě je povolena jedna biotech odrůda autorizovaná v EU. Tento licoměrný přístup vede k tomu, že Evropané dovážejí více a více GMO zvenčí a naši zemědělci ztrácejí konkurenceschopnost ve světě. Jsme stále méně a méně schopni splnit nové požadavky ekologické udržitelnosti zemědělského hospodaření. To nedává
smysl ani z hlediska životního prostředí, ani ekonomie.

Proto se obracíme na politiky EU i členských států, aby co nejrychleji přijali následující opatření:
- Ve všech evropských státech bránit pro zemědělce svobodu výběru vlastních plodin.
- Neprodleně ukončili zákazy GM v celé Evropě, neboť nejsou opodstatnělé ani vědecky ani
legislativně.
- Urychlit postup schvalování využití GM v EU a zpřístupnit nástroje, které mají zemědělci k disposici v jiných částech světa již mnoho let.
- Zajistit faktickou a otevřenou diskusi o budoucnosti zemědělské politiky pro Evropu a to takové, která je založena na vědě a ekonomické realitě nikoli na politických pózách a neignoruje kritickou úlohu rostlinné biotechnologie.

Evropa byla vždy zemědělskou mocností. Ekonomická a environmentální krize spolu
se změnou evropských institucí je jedinečnou možností znovu nastoupit politiku podporující udržitelné a konkurenceschopné zemědělství, které se neobrací zády k inovacím a  echnologii, které jsou urgentně potřebné. Naléháme na novou generaci evropských politiků:
investujte do budoucnosti našeho zemědělství a poskytněte nám nástroje k naší práci.

 

Dále se ve Světě biotechnologií dočtete o  lipidomice a potravinách ošetřovaných ionizací.

Příloha:
Svět biotechnologií  - II.ročník/prosinec/2009

Autor:
Datum: 17.01.2010 14:56
Tisk článku

NANOBIOTECHNOLÓGIE alebo Od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám - Bertók Tomáš, Bertóková Anikó
 
 
cena původní: 400 Kč
cena: 372 Kč
NANOBIOTECHNOLÓGIE alebo Od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám
Bertók Tomáš, Bertóková Anikó
Související články:

Semena s teplotně promokavou polymerovou pláštěnkou     Autor: Josef Pazdera (13.03.2014)
GM plodiny povolené pro dovoz do EU     Autor: (31.10.2012)
Politika EU a zemědělské biotechnologie     Autor: Jaroslav Drobník (15.01.2012)
EU legislativa GMO před důchodem?     Autor: Jaroslav Drobník (04.11.2011)
EU a biotechnologie - Riziko     Autor: Jaroslav Drobník (11.10.2011)Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace