Riziko hormonální léčby žen po menopauze potvrzeno  
Nová analýza Women's Health Initiative (WHI) dokládá, že hormonální terapie zvyšuje ženám po menopauze riziko onemocnění srdce. V prvních dvou letech kombinované hormonální terapie se riziko více než zdvojnásobuje.
Dnes většina žen, které se rozhodnou hormonálně oddálit symptomy menopauzy, začínají s hormonální léčbou krátce poté, co u nich dojde k příznakům menopauzy. Z nynější zprávy vyplývá, že dokonce i ony jsou vystaveny zvýšenému riziku onemocnění srdce a to po dobu několika let od začátku kombinované hormonální léčby. Měly by proto být dostatečně informovány o negativních věcech, které prodloužení „mladosti“ v podobě braní hormonů s sebou přináší. Kromě problémů se srdcem jde také o rakovinu prsu a patálie s tvorbou nebezpečných krevních sraženin. 
I když není soubor, na kterém byl tento poznatek učiněn velký, riziko hormonální léčby z něj jasně vyplývá. Toto zjištění se tak postavilo za již dříve vydané doporučení Food and Drug Administration - FDA (Úřadu pro bezpečnost potravin a léčiv, který je nejvyšší zdravotní autoritou v USA), v němž se praví: „Postmenopauzální hormonální léčba by neměla být používána k prevenci srdečních onemocnění“.

 

Snahou tohoto článku je říci ženám pravdu a ne je jednostranně informovat o tom, že braní hormonů je zbaví nechtěných příznaků menopauzy a učiní je déle „mladšími“ bez vousů na bradě. Stále je jim dokonce podsouváno i to, že je tato léčba před onemocněním srdce bude chránit.
Opak je totiž pravdou a rozdíl v základní hladině rizika se nezdá být závislý na věku. Nárůst selhání srdce byl u žen beroucích hormonální přípravky zhruba stejný ať už šlo o porovnání padesátnic, nebo šedesátnic s jejich vrstevnicemi. Pod pojmem kombinované hormonální léčby je v této práci myšleno podávání progestinu (hormonu žlutého tělíska, o němž je známo, že chrání před nádory endometria) v kombinaci s estrogenem (steroidním hormonem estrálního cyklu, ženského primární pohlavního hormonu). Veškeré zde uvedené výsledky se  týkají žen, které stále mají dělohu, nikoli tedy těch, kterým z nějakých důvodů byla provedena hysterektomie a jsou pod léčbou estrogeny z jiných důvodů (tento výzkum je zatím v běhu, nicméně jeho výsledky nejsou v tuto dobu k dispozici).


Zde deklarované zvýšené riziko onemocnění srdce vychází ze záznamů zjištěných Harvard School of Public Health. Jde o výsledky pokusu na souboru čítajícím 16 608 žen po menopauze ve věku 50 – 79 let. V klinickém pokusu dostávalo kombinaci estrogen-plus-progestin celkem 8 506 žen. Dávka estrogenu byla 0,625 miligramů/den. Progestin dostávaly ženy v podobě medroxyprogesteron acetátu v dávce 2,5 mg. V kontrole bylo 8 102 žen, které dostávaly pouze pilulky s placebem. Tento pokus byl předčasně zastaven. Důvodem byl zvýšený výskyt případů rakoviny prsu u hormony beroucích žen. Stejně tak se u těchto žen začalo vyskytovat více případů příhod s krevními sraženinami a nemocí srdce. Ne všechno ale bylo u žen dostávajících hormony horší. Ve prospěch léčby svědčil menší výskyt zlomenin krčku kyčelního kloubu a rakovin tlustého střeva a konečníku. Celkové posouzení zlepšení kvality života žen a negativních dopadů na jejich zdraví ale vyznělo v neprospěch této léčby a proto pokus nepokračuje.
Nejmarkantnější prokázaný vliv hormonální léčby souvisel se zvýšením rizika srdečně-cévních onemocnění. Z osmi a půl tisíce žen beroucích hormonální pilulky jich onemocnělo 188 (80 případů během prvních dvou let). Zhruba ze stejného počtu žen na placebu to bylo jen 147 případů (51 z nich v prvních dvou letech).  Na stránce NIH (Národních ústavů zdraví, USA) se dokonce uvádí, že z analýzy dat ošetřených o vedlejší vlivy vychází, že hormonální léčba ženy vystavila 2,4 krát vyššímu riziku problémům se srdcem a to hned v samém začátku léčby (během prvních dvou let). Po osmi letech hormonálního oddalování příznaků menopauzy měla tato skupina žen pravděpodobnost výskytu onemocnění srdce o 69% vyšší.

 

Prameny: NIH/National Heart, Lung and Blood Institute
http://www.nih.gov/news/health/feb2010/nhlbi-15.htm

Datum: 19.02.2010 13:51
Tisk článku

Návod na přežití pro ženu - Bukovský Igor
 
 
cena původní: 349 Kč
cena: 349 Kč
Návod na přežití pro ženu
Bukovský Igor

Diskuze:

Nárůst selhání?

Anna Hrdlicová,2010-02-22 12:47:09

Chtěla bych se jen zeptat, co autor myslel touto větou: "Nárůst selhání srdce byl u žen beroucích hormonální přípravky zhruba stejný ať už šlo o padesátnice, nebo o jejich vrstevnice z řad šedesátnic." Jak mohou být padesátnice vrstevnicemi šedesátnic? Děkuji

Odpovědět


Autor nemyslel

Josef Pazdera,2010-02-25 09:18:26

Ale měl myslet a formulovat větu takto: Nárůst selhání srdce byl u žen beroucích hormonální přípravky zhruba stejný ať už šlo o porovnání padesátnic, nebo šedesátnic s jejich vrstevnicemi.

Odpovědět

2,4 krát vyšší riziko????

Lukáš Kopřiva,2010-02-19 14:56:39

Netuším, kde autor z čísel uvedených v článku vypočítal, že riziko u hormonálně léčených žen je 2,4 krát větší. 147 žen léčených placebem, 188 žen léčených hormony. Tzn. cca o 27% víc žen léčených hormony mělo některý z výše ucedených neduhů. Kde autor vzal 2,4 krát neboli 240% ???????

Odpovědět


Ano, 2,4 krát častěji

Josef Pazdera,2010-02-19 17:05:53

Statistici dokážou divy. Pokud data oprostí od vedlejších efektů..... When adjusted for adherence, the analysis shows that women on combination hormone therapy were about 2.4 times more likely to develop heart disease in the first two years.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace