Příval balvanů zasypal i televizi  
Matení veřejnosti je činnost, která se nevyhýbá ani našim končinám. Těm nejlepším z nejlepších uděluje Český klub skeptiků Sisyfos cenu Bludné kameny. Letošními vítězi ze 48 nominovaných se stávají: RNDr. Jan Frank (kategorie jednotlivců) a Česká televize (kategorie družstev).

 

Zvětšit obrázek
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznámil vítěze za rok 2012.

KATEGORIE JEDNOTLIVCI

RNDr. Jan Frank získal Zlatý Bludný balvan 2012 získal za originální bádání na pomezí astrologie a medicíny

 

RNDr. Jan Frank (*1958) je všestrannou osobností. Vystudoval přírodovědu, ale zvolil si povolání hudebního skladatele, dirigenta a klavíristy. Po léta se věnuje astrologii. Je přesvědčen, že ve třetím tisíciletí dojde k syntéze klasických a alternativních vědních oborů. Poznávat budeme přímo, bez posvěcení oficiálními institucemi. Takto průkopnicky zaměřil i své knižní dílo.

 

Založil radixovou medicínu®, jako obor na pomezí medicíny, astrologie a dalších hermetických nauk. Je autorem třídílného knižního titulu Moderní astrologie a hermetika. Radiovaá medicína® I,II,III (nakl. RJART 2003, 2006, 2009, přičemž díl I vyšel v roce 2010 ve 2. rozšířeném vydání ). Všechny díly byly natočeny na CD-nosiče, namluvené autorem.

Laureát je aktivní i jinak, kupř. podnítil vznik pražského Léčivého divadla vedeného herečkou a jogínkou Gabrielou Filippi. Zde se omezíme na zmíněnou radixovou medicínu®.

 

 

Zvětšit obrázek
Proslov k laureátům, příznivcům i odpůrcům kritického skeptického myšlení pronesený Jiřím Grygarem ve Strouhalově posluchárně MFF UK je ke stažení zde. (Kredit: Sysifos) 

Jak tato medicína funguje? Zjednodušeně řečeno takhle: Komu záleží na vlastním zdraví, obstará si horoskop svého narození. Pomocí informací obsažených ve Frankově trilogii pak lze vyčíst, kterými chorobami je ohrožen. Uklidní se, když se tu dozví, které terapie budou pro něj účinné.

Nejčastěji to bude homeopatie, akupunktura, Aura soma, Bachovy esence aj.

 

Citujme příklad:
„Neharmonická vazba vibračního pole nočního Merkuru a vibračního pole Jupitera, tedy vzájemná neharmonická aspektová vazba, přítomnost poškozeného Jupitera v Panně nebo v šestém domě, anebo přítomnost poškozeného Merkuru v devátém domě nebo ve Střelci, se může v lidské psychice a ve fyzickém těle somatizovat jako adheze, diabetes mellitus a společně s plutonickým vibračním polem též jako rakovina slinivky břišní.“ (I, 2. vydání, s. 135)

Brrr…Jak se zbavit ošklivých chorob? Nejlépe homeopatií, nikoli obyčejnou, ale kvantovou:
„Mechanismus účinku kvantové homeopatie s největší pravděpodobností souvisí s rezonancí útvarů, ze kterých jsou tvořeny čakry a které kvantová fyzika označuje jako leptonová pole. Působením energetických kvant vysokých potencí homeopatických preparátů dochází ke vzniku rezonance s těmito leptonovými útvary. Následkem této rezonance je pravděpodobně neobyčejně silné rozkmitání příslušného čakrového systému, které vede k hlubokému a jemnému pročištění energetických okruhů čaker a přivádí tak postupně harmonii všech éterických nakonec i do těla fyzického.“ (I, 2.vydání, s. 132)

 

Za pozornost dále stojí závažné sdělení:
Využití technik moderní astrologie v oboru astrologické medicíny bylo ověřeno na několika špičkových lékařských pracovištích v Čechách i v zahraničí. … Klinicky byla prokázána optimální účinnost terapií navrhovaných astrologickou medicínou.“ (I, 2. vydání, s. 7). 


 

Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Dr. George Egely za mimořádné úspěchy v matení české veřejnosti v oblasti fyziky

 

Maďarský fyzik George Egely má za sebou úspěšnou bludnou kariéru. Z jeho velkých vynálezů zmíníme dva. Prvním je tzv. Egelyho kolečko (Egely Wheel), což je lehké plastové kolečko s ostrými hroty na obvodu, uložené na volném ložisku, které se při přiložení ruky roztočí. Dle pana Egelyho nelze rotaci kolečka vysvětlit působením známých fyzikálních sil, a tak je jediným možným vysvětlením jeho pohybu existence dlouho hledané síly čchi či psi nebo prany, vlastní jen živým tvorům nebo snad jen člověku. Egelyho kolečko dokonce umožňuje tuto sílu měřit podle frekvence otáčení a srovnávat tak životní sílu jednotlivých osob. Naneštěstí pro esoterický svět ale Egelymu uniklo, že jeho kolečko je ve skutečnosti jednoduchý tepelný stroj, který využívá rozdílu mezi teplotou ruky a teplotou okolí ke konání mechanické práce, přesně podle pravidel termodynamiky (viz článek ve Zpravodaji SISYFOS 4/2012).

 

 


Když 20.4.2012 navštívil George Egely Prahu, aby přednesl svůj referát na esoterické výstavě BIOSTYL, o kolečku nemluvil. To se na výstavě sice prodávalo, ale Egely se věnoval hlavně svému druhému objevu: studené jaderné fúzi, tedy spojování atomových jader při nízké teplotě. Záznam z vystoupení na výstavě i z následného vystoupení v divadle Kampa za účasti dřívějšího laureáta Jaroslava Duška lze snadno dohledat na portálu Youtube. Egely předvedl, že umí spojit jádra uhlíku na jádra železa: do mikrovlnné trouby vložil křemennou trubku, do které vložil uhelný prach a kousek tuhy. Asi po třech minutách chodu mikrovlnky pak magnetem ověřil, že prach v křemenné trubce je magnetický. Jelikož původní uhelný prach na magnet nereagoval, šlo podle Egelyho o důkaz jaderné transmutace uhlíku na železo. Vyřešení energetické krize tímto objevem bohužel narušuje podstatný fakt, který G. Egely nechal bez povšimnutí: do některých tuh se totiž přidává nezanedbatelné množství železa. Část obsahu křemenné trubky byla tedy magnetická již před experimentem.


Způsob provedení experimentu a jeho interpretace jistě není možné obhájit před odborným publikem. Egely však předváděl pokus publiku, které nejen nemělo dostatečné fyzikální vzdělání, aby pochopilo absurdnost jeho tvrzení, ale které mělo z velké části velmi negativní poměr k vědě. Pokud ale nesmysly vycházejí z úst a pera člověka, který má vysokoškolské vzdělání, absolvoval stáž v USA a je prohlašován za jaderného fyzika a „odborníka na volnou energii“, podlehnou jeho tvrzením často i kritičtější lidé. Udělení Bludného balvanu vysokoškolsky vzdělanému šiřiteli bludů je proto zvláště odůvodněné.


Na závěr jsme si nechali poznatek, který podle našeho názoru ukazuje, že Egelyho studená fúze dokonce ani není jeho originální myšlenkou. Egely totiž není první výzkumník, který se zabýval jadernou fúzí uhlíku. Např. francouzský vynálezce Corentin Louis Kervran (1901-1983) již dávno před Egelym objevil, že studenou fúzi jader uhlíku na jádra vápníku umí udělat slepice ve svém žaludku. Kervran krmil slepici bezvápníkovou dietou, a slepice přesto snášela vejce obalená vápennou skořápkou. Zde by mohl Egely argumentovat, že u jeho nápadu je výsledným produktem železo a nejedná se tedy o plagiátorství, ale s takovou obhajobou neobstojí před svým druhým předchůdcem, Petrem Bezručem (1867-1958). Připomeňme si první sloku jeho básně Ostrava: /Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem / sto roků kopal jsem uhlí, / za sto let v rameni bezmasém / svaly mi v železo ztuhly /.

 


 

 

Jelikož svaly jako každý živý organismus obsahují velké množství uhlíku, zdá se, že Egelyho jaderná transmutace uhlíku na železo je nejen zcela nesmyslná, ale je ve skutečnosti zavrženíhodným plagiátem


 

Bronzový Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců získal Pavel Mácha za praktikování a šíření breathariánství

 

Breatharianismus (inedia) je doporučovaný životní způsob, podle kterého není nutné jíst, pít ani spát, protože je možné žít jen z prány, tedy z jakési kosmické nebo božské energie, kterou přijímáme s každým nádechem – zkrátka „ze vzduchu“. V praktických detailech se breathariáni (též „dýchavci“) liší, leč šíří přírodovědecký nesmysl: Ze „vzduchu“ nemůže člověk čerpat živiny; bez vody lze vydržet pár dnů, bez jídla pár týdnů nebo snad měsíců, ale pak je smrt neodvratná. I po dlouhodobém půstu, který nevede k nejhoršímu, může dojít k trvalému poškození zdraví.


V roce 2012 vystoupili v ČR dva slavní světoví breathariáni:

Francouz Henri Monfort (*1954) , spisovatel a šaman, který 9 let nejí, přijel v listopadu na pozvání herce Jaroslava Duška (laureáta stříbrného Bludného balvanu za rok 2007), který breathariánství zastává, ale trvale nejíst se mu dosud nedaří. (Viz zde)

Australanka Jasmuheen (Ellen Greve,*1957). Přednášela 1. června 2012 v KC Vltavská v Praze před 400 posluchači. Při vstupném 600 Kč. Po iniciačním osvícení v roce 1993 prý dostala od světelných bytostí dar: byla zbavena hladu a žízně. Ale pro chuť si občas smlsne, nejraději kapucko. Z jejích četných následovníků jenom čtyři „nepřešli“ – respektive přešli, ale na onen svět… (Viz Martin Kořínek: „Jasmuheen nehladoví“, DINGIR 3/2012.)


Naštěstí nespoléháme na problémové cizince. Prestižním Balvanem chceme povzbudit českého Mistra, byť se staví k zahraničním kolegům značně kriticky. Své mimořádné schopnosti odhalil již v roce 2010. Pro své četné žáky a následovníky vypracoval návody k pránickému stravování, též k zasvěcení do breathariánství, dokonce i pro léčbu rakoviny půstem atd. Za tím účelem vydal knihu a dodává též různé pomůcky. Mnozí jeho žáci jsou bezpochyby „na správné cestě“, ale jediným opravdovým českým breathariánem zůstává dosud – jen on sám. (Více na stránkách http://www.pust.cz, http://breatharian.eu, http://makrobiotika.co.uk)

 

Cestu k breathariánství ve zkratce vystihl Pavel Mácha takto:
„Přestat jíst, přejít na autovýživu a mentálními technikami - například ovládáním čaker nebo mnoho jiných cest, dobu autovýživy prodlužovat až do bolestí. Pokud nastanou bolesti, nebo velká malátnost, okamžitě startnout návratovku ve stejném počtu dní kolik jste vydrželi půst. Vaše duchovní cvičení ještě nejsou natolik účinná, abyste dokázali natáhnout tolik prány, že by Vás uživila. Předchozí věta je klíčová pro celé dění a je také největším omylem Jahmunseen a smrti několika lidí, které vedla. Důvod je jednoduchý, sama na pránu nikdy nepřešla, sama to nedokázala, nevěděla co učí. Nedodržela základní poučku předávání informací mezi lidmi: Neuč nikdy něco někoho, co sám neumíš“

O umění českého Mistra nepochybujeme. Přesto se domníváme, že pokud toužíte po sebepoškození či dokonce po opuštění tohoto světa, existují příjemnější cesty než je vyhladovění.


 


KATEGORIE DRUŽSTEV

Zlatý balvan v kategorii družstev - Česká televize  za propagaci a šíření pavědy na kanále ČT2

Česká televize si zřejmě vzala k srdci radu Sisyfa, jak naložit s penězi před koncem světa. Utrácela naše koncesionářské poplatky, kde mohla – též na několik skvostných vzdělávacích pořadů.

„Voda … je plná fascinujících překvapení a záhad. Může mít voda paměť? Pamatují si molekuly vody události, jimiž byly vystaveny? Hrají zde roli také energie vesmíru?“

Tak začíná 42minutový pořad „Tajný projekt voda – zkoumání nevysvětlitelných jevů“. Česká televize zakoupila licenci pro čtyři odvysílání. První dvě proběhla v roce 2011, poslední v březnu 2012.

 

V pořadu vystupují:
• Masaru Emoto - japonský léčitel studující vliv hudby na růst sněhových vloček.
• Dr. Yuri Rachmanin – místopředseda ruské akademie přírodních věd, kterého lze nalézt pouze v citacích spojených s Grander Technology, nikoli však na stránkách Ruské akademie věd.
• Vitol M. Bakhir – vědec a v důsledku okolností také obchodník.
• Tyrolan Johan Grander, objevitel revitalizované vody. (Za prodej přístrojů k revitalizaci vody získala společnost VodaEco Stříbrný Bludný balvan za rok 2008.)
• Wilhelm Mohorn, vynálezce vysoušeče zdiva na principu fyzice neznámé „magnetokineze“. (Za zavádění těchto vysoušečů získala firma AQUAPOL Bronzový Bludný balvan za rok 1999.)
Rusky se jim výstižně říká „oколонаучный проходимец“ (okolonaučnyj prochodimec).
Paměť vody byla závěrem dotvrzena fantastickými účinky homeopatických léčiv.


Další z pořadů nesl název „2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí“. Od roku 2011 vysílán celkem 8x na stanici ČT2. Poslední tři reprízy zjevně varovně v prosinci 2012. I tu vystupovala řada zaručených autorit:
Jaime Maussan – mexický žurnalista a nejznámější mexický ufolog.
Roberto Pinotti – italský prezident C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale).
Celý pořad je pikantním mixem agrosymbolů, jak se kruhy v obilí nazývají, Mayského kalendáře a ufologie. O jednom z piktogramů, zobrazujícím obličej, nalezeném v blízkosti radioteleskopu v Chilboltonu, mexický ufolog říká:
„Použijeme-li Gaussianův filtr o šířce 6.6 pixelu, přechody se zvýrazní. Dokazuje to, že při focení nebo vytlačování obrazu do pole byla tato postava živá.“ Oč snazší by mohly být vědecké důkazy s využitím Gaussianova filtru!


Těmito dvěma programy to bohužel nekončí. 6. a 8. listopadu 2012 byl vysílán pořad „Pološero/Setkání s UFO“. Svědectví Čechů, kteří přišli do kontaktu s mimozemšťany. Od 25. srpna do 27. září vysílala ČT2 sérii pěti pořadů „Pyramidy“. Pořad je uvozen mottem „Alternativní cyklus kanadské profesorky Carmen Boulterové, kterou zajímá magie více než fakta“. Pořad o neúctě a podceňování schopností našich předků.

 

V září 2012 nám ČT2 naservírovala britský dokumentární film „Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření“. Pořad, který lze bez přehánění označit za poplašnou zprávu, založenou na smyšlených tvrzeních o vlastnostech elektromagnetického pole a o jeho biologických účincích.
Užasli jsme i nad pořadem „Pološero/Síla myšlenky“. Byl dvakrát vysílán v roce 2011 a dvakrát reprizován v říjnu 2012. Je to pořad domácí výroby, vystupují v něm naši psychotronici a léčitelé, připomíná se „legendární“ laboratoř prof. Františka Kahudy. Dokonce se tu vzpomíná na smyšlené Kahudovy elemetární částice myšlení, tzv. mentiony. Moderátorka Jana Škopová uzavírá pořad vskutku „perlivě“: „Menšny existují, protože nikdo nikdy neprokázal, že neexistují.“

Tento pořad se stal jedním z motivů „Výzvy k zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny“, s níž se náš klub v prosinci 2011 obrátil otevřeným dopisem na více veřejných institucí, včetně Rady ČT (viz Zpravodaj SISYFOS 1/2012, s. 4–10).

Nelíbí-li se vám tyto vzdělávací pořady a žádáte pořady seriózní, odpověď Petry Dvořákové za divácké centrum zní:
„Program ČT2 je programem dokumentárním. To, že ne všechny dokumenty přijdou všem divákům dostatečně kvalitní, neznamená, že nevyhovují ostatním.“

Druhý kanál české televize nás dobře připravil či vyděsil stran konce světa, vlezlých ufonů a vody, co si na nás všechno pamatuje. Rozhodně to nebyly pořady vzdělávací, nýbrž spíše matoucí, nepatřící do vysílání veřejnoprávní televize.


 


V kategorii družstev za rok 2012 získaly stříbrný Bludný balvan, ex aequo firmy Z-technology s.r.o. a Zapper Centrum ČR za výrobu a komerci tzv. „zapperů“, důmyslně matoucích nejen zákazníky


První z firem vyrábí a druhá prodává více prostředků alternativní medicíny. Jejich vlajkovou lodí jsou „zappery“, dnes zastoupené dvěma výrobky - Plazmovým generátorem RPZ 14 a Frekvenčním Generátorem Super Ravo Zapper. Jsou založeny na předpokladu, že bakterie a viry, které údajně jsou příčinou téměř všech nemocí, vyzařují jakési vědě neznámé „frekvence“. Pokud se tyto patogenní organismy vystaví specifickým „frekvencím“ vyzařovaným z vnějšího zdroje (generátoru), jsou zničeny a jimi vyvolaná choroba je vyléčena. Objektivní účinnost „frekvenční terapie“ prokázána ovšem nebyla a její princip je biologicky i fyzikálně nesmyslný. Její objevitelé a protagonisté (Američané R.Rife a H.R. Clark) se dostali do střetu se zákony své země. Ve světě jsou dnes zappery odkázány spíše na domácí výrobu a na pokoutní distribuci tam, kde se věří na jejich zázračnou účinnost.

 

Málokdo ví, že naše ministerstvo zdravotnictví před zappery občany varovalo a že Česká obchodní inspekce jejich výrobu zakázala - odebrala firmě certifikát - viz ZDE.  Jak je tedy možné, že v ČR vzkvétá sériová výroba zapperů spolu s reklamou, s jejich tuzemským prodejem i úspěšným vývozem?

 

Výrobce totiž našel řešení: obchází zákaz výroby proklamací, že nejde o zdravotnické prostředky. Tváří se, že neví, k jakému účelu vyrábí zappery!? Je fantastické, že tahle „výmluva“ má stačit, aby se v našem právním prostředí výrobce zbavil závazků. Jenže výmluva trochu kulhá: Ve firemním prospektu najdeme protichůdnou informaci:
„Upozorňujeme, že naše výrobky nejsou zdravotnické prostředky a nejsou námi, jako výrobci těchto zařízení, určeny k jakémukoli ošetřování či léčení nemocí. Věříme, že naše nabídka vás osloví a že se připojíte mezi tisíce lidí, kteří již systematicky využívají poznatků Dr. Huldy Regent Clarkové, Dr. Raymonda Rifa a dalších, neméně důležitých vědců a výzkumníků.“


Poté však následují ukázky (obrázky, citáty) z českých překladů dvojice knih H.R. Clarkové s názvy: 1) Revoluce v léčení všech nemocí 2) Léčení a prevence všech druhů rakoviny. Dále je tu zobrazen přebal knihy Barry Lines: Léčba rakoviny, která fungovala, s podtitulem Dr. Royal Raymond Rife… a jeho svět převratné elektromedicíny.


Zappery, které podle výrobce nejsou zdravotnickými prostředky, jsou tedy zároveň prezentovány jako prostředky všeléčby (panacea). Netvrdí to přímo naše firmy, ale zahraniční autoři, z popudu firem přeložení a jimi citovaní. Za ně přece firmy neodpovídají, objevili se jen náhodou na reklamních prospektech, že?


Sisyfos: „Balvany udílíme již popatnácté, ale dosud jsme se nesetkali s tak přímočarým pohrdáním rozumem a legislativou. Škoda, že na to nemůžeme reagovat jinak, než jen trochou legrace.„

***********************************************************************
Bližší informace: Pokud si přejete znát více o firemní nabídce, otevřete si www.zapper.cz, kde naleznete i další odkazy. Na stanovisko MZ a ČOI k zapperům jsme odkázali výše.Podrobnější kritické stanovisko k zapperům obsahuje článek Jiřího Heřta: Zapper – frekvenční, plasmová terapie, Zpravodaj SISYFOS 1/2013 (též www.sisyfos.cz).

Pokud toužíte vlastnit některý ze zapperů, připravte si aspoň 12 tisíc korun.


 


Bronzový Bludný balvan za rok 2012 získává firma Bc. Milan Popelka, výroba zařízení pro odstranění GPZ za vynalézání, výrobu i prodej spolehlivých rušiček geopatogenních zón

 

Říkejte si co chcete, ale geopatogenní zóny existují, neboť když je cítí proutkaři, tak není o čem pochybovat, nudná fyzika je vedle. A když není pochyb, tak je třeba jim čelit. Ideálně nějakým přístrojem, který je nenáročný na výrobu, ale pár tisícovek se na něm dá vydělat. V případě zařízení ALCYONE 2012 je cena 2012 korun – čili dojemně symbolická. Naštěstí nepíšeme rok 9999. S výhodným regulátorem intenzity je cena 2212 korun.


„Geopatogenní zóny, jsou zdrojem neviditelného záření, které působí škodlivě nejen na živé organizmy, ale i na půdu, vodu a potraviny“, se píše v jednom reklamním materiálu. A dále, že „podle výzkumů se (tyto zóny) vyskytují až pod 70 procenty staveb a to tam, kde je geomagnetické pole země přirozeně porušeno“. Kdo tyto výzkumy vedl, zda proutkaři, senzibilové, či jiní důvěryhodní odborníci, se, žel, nesděluje. Nicméně potěší dobrá zpráva: Díky „více jak patnáctiletému výzkumu léčitele z Bílých Karpat pana Bc. Milana Popelky…“, máme k dispozici zařízení, které „… trvale a velmi účinně eliminuje negativní energetická pole z různých zdrojů. Dokáže si poradit i s destruktivními účinky velmi silných a také křížených zón. To neumí žádný z doposud známých přístrojů či prostředků.“

 

Pozoruhodné je zařízení ALCYONE 2012, které kromě rušení negativního záření z geopatogenních zón „také zvyšuje vibrační úroveň lidského organismu“. To bylo důležité hlavně loni, kdy nás firma pana Popelky varovala, že „za zimního slunovratu roku 2012 Slunce doputuje k bodu, kdy se jeho ekliptika ocitne v samotném středu naší galaxie. K tomu dochází jednou za 26 000 let. Vibrace na Zemi se vlivem toho zvyšují, a ti kdo se nedokáží změnám přizpůsobit, budou ztrácet sílu a životní energii.“ Takže pokud jste si loni přístroj Alcyone 2012 nezakoupili, tak máte po síle a životní energii. Všimli jste si?


Děs z roku 2012 sice už pominul, ale geopatogenní zóny nepominou nikdy. Proto si vyberte z širší firemní nabídky. Třeba přístroj MEROPE, jenž je vhodný pro dopravní prostředky a je osazen jednou LED diodou. Napájí se elektřinou z auta a cestou odrušuje geopatogenní zóny. Přístroj MAIA je osobní přenosný likvidátor geopatogenního záření. Nejvýkonnější je však přístroj MERKABA ve tvaru pyramidky, který má dokonce jedenáct LED diod a září jako vánoční stromeček. A nezapomeňte na přístroj ALCYONE – vypadá jako létající talíř. Ale pokud máte ještě stres z minulého konce světa, tak si ho určitě pořiďte ve speciální verzi ALCYONE 2012. (Viz http://www.alcyone-popelka.cz, http://merkaba.cz)


Firma pana Popelky si zaslouží nejen Bludný balvan, ale i nějakou tu dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu za šíření českých výrobků do zahraničí. Její výrobky jdou totiž i do Kanady.

Gratulujeme a přejeme, aby české výrobky MERKABA, ALCYONE, MAIA a MEROPE brzy odrušovaly geopatogenní zóny po celém světě, alespoň jako česko-kanadský žertík.

 

Pramen: Sisyfos http://www.sysifos.cz/index.php (doplněno a upraveno)

 

Autor: Redakce
Datum: 24.03.2013 13:42
Tisk článku

Návod na přežití pro ženu - Bukovský Igor
 
 
cena původní: 349 Kč
cena: 349 Kč
Návod na přežití pro ženu
Bukovský Igor

Diskuze:

Ten kdo věří, že lze udělat z vody víno uděluje

Petr Petr9,2013-04-19 23:40:50

bludné balvany? - velmi úsměvné.
Jinak samozřejmě blbost je třeba potírat ale veškerou !

Odpovědět

Ten Ind, co žije bez jídla a pití

Čestmír Berka,2013-03-28 10:20:35

Prahalad Jani je stejného náboženství jako vedoucí lékař, který kontroloval pokus. Bylo zjištěno, že Prahalad jani měl dovoleno opouštět místnost bez dohledu kamer. Jiným lékařům, než byli ti, kteří měli potvrdit výsledek pokusu, financovaného ministerstvem obrany :-D nebylo dovoleno na pokus dohlížet. Pokus vedl Dr. Shah..Shah is a deeply religious Jain. As the president of the Indian Jain Doctors' Federation (JDF), he proposes that via research, the still imperfect science of medicine is to be brought in line with the Jainist '"super-science" as revealed by the omniscient Lord Mahavir.
Novinky prostě přetiskly plky ze zahraničního bulváru jak je u běžných médií zvykem. Událost se prostě presentuje jako fakt a pokud se po čase ukáže, jak je to ve skutečnosti, nikdo se nenamáhá zveřejnit pokračování příběhu...
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/may/18/prahlad-jani-india-sunshine

Odpovědět


Přesně tak.

Ondi Vo,2013-03-28 15:55:59

Když jsem viděl poprvé zprávy v médiích o tom zázračném přijímání potravy ze světla, tak jsem se cítil přenešen do románu "Když nastaly deště" od Bromfielda.
Indie je země přímo prorostlá pověrčivostí.
Ten "vědecký" dohled na životní fukce pojídače paprsků bez přijímání normální potravy a tekutin měl principielní nedostatek - scházela mu objektivita a nestrannost. Nemá tedy větší hodnotu, než "jedna paní povídala".
Lidi jsou schopni mnohého, aby se dostali do světla médií, což je potřebné pro jejich nekalou živnost.

Také jeden Rakušan nechal o své osobě produkovat a odvysílat v TV snímek, ve kterém názorně předved, jak zvládnul techniku pojídání paprsků slunce. S mírným úsměvem vysvětlil, že jídlo a tekutiny už nepotřebuje, ale popřává si je jen pro chuť a potěšení. Lišák.

Odpovědět

snad nejlepší komentář

Lukáš Moravec,2013-03-27 00:50:43

pane Hudecek, z celé diskuse mě Váš příspěvek pobavil snad nejvíc - dlouho jsem se tak upřímně nezasmál...udělal jste mi hezčí den...
:-)
možná by se měla místo balvanu udělovat právě vámi popsaná částice - blbion... :-)

Odpovědět

Ceska televize a statistiky

Petr K,2013-03-26 15:44:51

Ceska televize si zaslouzi mensi balvan i za to, jak prezentuji data v Udalostech. Je docela obvykle, ze nejaka velicina (typicky vrazdy, nehody apod) se rozdeli do kraju a oni pak prezentuji ABSOLUTNI cisla. Takze se dozvime, ze v Praze a Moravskoslezskem kraji je to nejhorsi, protoze je tam vrazd nejvice. Nejbezpecnejsi je naopak Karlovarsky kraj, ktery ma vrazd hned dvakrat mene... Nejak tam zapominaji delit poctem obyvatelstva... Tak jednou za tyden diky nim chytnu nerva.

Odpovědět

Rudko

Nadja Super,2013-03-25 21:21:00

To, že sa pre nás nič nemení, ešte neznamená, že to nie je pravda. Môžeme prejavy pripisovať niečomu inému, napr. gravitáciu ľudia nepoznali, ale o váhe telies vedeli...
Neexistencia je bežne dokazovaná napr. v kriminalistike neexistencia niekoho v istom čase a priestore.

Odpovědět


Velmi nerad sem pisem.

Rudolf Dovičín2,2013-03-25 21:40:19

Vaha telies je uz prejav, takze to je od veci.

Neexistencia nejakeho konkretneho objektu na urcitom 1 mieste, o ktorom vieme, ze je len v 1 kuse a ake presne ma vlasntosti, je ale nieco uplne ine, ako neexistencia niecoho vseobecneho, co ma byt rozptylene vsade, v lubovolnom pocte, pripadne nevieme, ako to funguje, kde presne a v akych poctoch sa to nachadza a pod.
Pretoze ak tu 1 konkretnu znamu vec mame na nejakom mieste, vieme, ze nemoze byt inde.
Ale ak o niecom nevieme, ako sa to presne prejavuje, tak ani nevieme, kde to moze byt a kde nie atd...
Lebo ak vylucime jeden prejav, zostava nam kvadrilion inych prejavov...
A to sme merali len na 1 mieste - moze to byt prave inde - ked sa tam premiestnime. ono sa to moze premiestnit tiez...

Odpovědět

Nikdo si nezasloužil bludný balvan více než ČT

Tomáš Kohout,2013-03-25 13:58:23

ČT nemá v dnešní době žádný vlastní pořad o vědě a technice. Pouze přebírá nějaký evropský magazín a vydává to za vlastní tvorbu. Jediný pořad PORT v tichosti zrušili. Hlavně, že šarlatáni, do kterých počítám i církve, mají v ČT dveře dokořán.

Ale abych trochu rozvířil diskusi, když tu žádný zastánce pavěd není. Co říkáte tomuto experimentu? http://revue.idnes.cz/ind-tvrdi-ze-prezije-bez-jidla-a-vody-lekari-vysvetleni-nenasli-pvw-/zajimavosti.aspx?c=A100510_132419_zajimavosti_nh

Odpovědět


připomíná mi to operace bez skalpele

Ondi Vo,2013-03-25 16:04:51

Počítám, že se jedná o pouťový trik a ten "přísný lékařský dohled" je jen jeho součástí. Jde jako vždycky jen a jen o prachy, které lze snadno získat balamucením pověrčivého publika.

Odpovědět

veci tezsi nez vzduch prece nemohou letat....

Swen Swen,2013-03-25 12:31:52

to je obecne znamo a kazdy kdo tvrdi opak musi dostat bludny kamen...
Nebudu se vyjadrovat k vecem kterym nerozumim. S cim mam ale primou zkusenost, jako desitky tisic lidi tady v CR a miliony lidi po celem svete jiz par tisic let, je leceni pustem.
Zarazeni Pavel Máchy proto povazuji za velky gol do vlastni branky.
Panove udelujicí bludne kameny, by pro zmenu nemeli psat o necem, cemu nerozumi...

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2013-03-25 13:52:11

Jenomže dotyčný Mácha nepropaguje žádné léčení půstem. On tvrdí, že není vůbec potřeba jíst. Možná tomuto tématu nerozumíme, ale aspoň umíme číst.
Mimochodem, výroky typu "tělesa těžší než vzduch nemohou létat" a "vlak nemůže jet rychleji než 30km/h" nikdy nebyly výroky vědců, ale lidových myslitelů, co si po svém vyložili dostupné fyzikální zákony.

Odpovědět


veci tezsi nez vzduch prece nemohou letat....

Ondi Vo,2013-03-25 15:56:40

... tvrdili rozumradové, přesto, že kolem nich bzučel hmyz a nad hlavou jim kejhaly husy.
A jiní rozumbradové to dodneška papouškují.

Odpovědět


jste si jisty ze umite cist a chapat psany text?

Swen Swen,2013-03-25 16:14:18

jeho stranky pust.cz jsou jednoznacne zamereny na pust jako způsob leceni.
Stranky http://www.breatharian.eu/ zrejme provozuje nekdo jiny.
Stranky http://makrobiotika.co.uk/ provozuje a zde propaguje breatharianstvi.
Asi tak, kdyby mi nekdo pred 3 lety rekl, ze po 14 dnech pustu budu naprosto v pohode tak bych si jen poklepal po cele a mel podobne hloupe nazory jako Vy.
Kdyz se zeptate lekaru, tak Vam 90% rekne, ze je to nebezpecne a ze hazarduji se svym zdravim.
Tech lekaru kteri do me rvali doslova horem spodem hromadu tech nejsilnejsi leku, aby mi jen na pul zmirnili projevy nemoci.
Pomoci pustu jsem se za tri mesice vylecil. Abych se dostal do urovne po nasazeni leku, stacilo drzet jednou tydne jeden den pust. Abych prestal pocitovat jakekoliv priznaky, stacilo drzet par tridennich pustu.
Toz tak, vice cist a byt vice pokorny pred vecmi, o kterych nic nevim by vam i tomu spolku co si narokuje patent na rozum by neskodilo.

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2013-03-25 16:35:36

Stačí pět minut s googlem, aby bylo jasné, co Mácha propaguje:
http://www.pust.cz/frame.php?load=breath
http://www.breatharian.eu/breath/cesko/macha/
A tak podobně... ale jinak máte pravdu, Pavel Mácha není jenom breatharián:
http://www.exotopedia.org/wiki/Pavel_M%C3%A1cha
Máte se tedy od svého vzoru ještě hodně co učit!

Odpovědět


Panu Swenovi

Ondi Vo,2013-03-25 22:37:31

Principielně platí abstinence a střídmost na choroby z nestřídmosti a alkoholizmu.
Na choroby způsobené nesprávnou životosprávou a k té patří i málo pohybu platí správná životospráva.

No a pak máme infekční choroby ... a na ty je půst více-méně krátký. Půst není univerzální terapií na všechny choroby. (a trochu mi to zavání metodami jako jsou čchi-čchi, bachblüten, bubnování, homeopatie, neue deutsche medizin a podobně.)

Zkrátka, léčebnou metodu by měl určit lékař.

Odpovědět

Česká televize

Milan K,2013-03-25 09:30:33

Dvojku, vzhledem k obsahu :) , považuji za nejlepší program volně vysílaných stanic.
Naštěstí nevěřím všemu, co vidím v TV a informace si ověřuji. Některé reportáže ale opravdu válí. Pobavil, ale i edukoval a donutil mě se (relevatně) zajímat, i např. tento http://www.ceskatelevize.cz/porady/10340019264-jsem-tim-co-jim/
Škoda, že ČT neuvádí v titulcích pořadu, že obsah pořadu nelze brát za pravdu pravdoucí (teď mě nenapadá, jak to lépe vyjádřit), což by dostačovalo, protože se najdou jedinci, kteří to berou za fakta.

Odpovědět

Zamyšlení

Renata Vondrichova,2013-03-25 06:43:43

Pan Egeli a jiní vychytrálci oblbnou nějaké lidičky, ale tak mne napadlo, zda by občas bludný balvan neměli dostat také šamani, kteří mnohem větším davům do rozhlasu i obrazek a prostřednictvím svatostánků prohlašují, že existují bozi, nebe a peklo, kam se dostávají zemřelí, a že pobyt v nebi je lepší než pobyt v pekle. A že jsou schopni ovlivnit, kam se člověk po smrti dostane?

Odpovědět


Respekt

Ondi Vo,2013-03-25 16:15:05

Respekt k náboženské minulosti lidstva, coby kulturní památky, zřejmě vedl Český klub skeptiků Sisyfos k ustanovení nekritizovat náboženství.
Jinak s vámi paní Renato souhlasím a vidím původ problémů lidstva v pověrčivosti a v nevzdělanosti.

Odpovědět


Rešpekt

Marek Fucila,2013-03-25 17:53:04

A to je práve tá chyba. Nevidím žiaden zmysel v rešpektovaní náboženských názorov. Nech si každý verí v čo chce, ale keď to chce verejne prezentovať, musí počítatť s tým, že sa stane terčom kritiky a prípadne aj posmechu ostatných "neobdarených" jeho víziami či fantáziou. Ak teda chceme byť pseudohumánni, potom nie je na mieste robiť si srandu ani zo šamanov a podvodníkov akéhokoľvek druhu. Tým menej etické to je, čím via vyzerajú, že tomu sami veria. Prečo stíhať podvodníkov, zakazovať im predávať virgule a zároveň ukazovať nejakú paru nad komínom v srdci Talianska, a royplývať sa nad zázrakmi, ktoré môžeme očakávať od Fera?

Volá sa to dvojaký meter a úplne príhodné mi príde, keď sa za skeptika pasuje Jiří Grygar, ktorého si som si osobne vážild do doby, keď začal splietať nezmysly o Bohu. Podobne slovenský skeptik Igor Kapišinský. Indoktrinacia človeka v skoršom či neskoršom veku vždy zrazí na kolená...

Napr.:
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Jiri-Grygar-veda-a-vira.html

Platinové ocenennie by teda mohlo ísť aj do vlastných radov. :-)

Úsmevné je aj ako fyzici musia odpovedať na otázku v Relácii pod Lampou 21.3.2013 "aký majú pocit z toho, že bol zvolený nový pápež":
http://www.stv.sk/online/archiv/vecer-pod-lampou (od 00:01:30)

Odpovědět


Víra a lidstvo

Vojtěch Kocián,2013-03-25 19:37:00

Dávat bludný balvan většině lidstva asi nemá moc cenu. To by minimálně zavánělo hraním si na elitáře, nehledě na to, že poměrně dost členů Sisyfa je věřících. Minulost to ani zdaleka není.

Většina lidí prostě potřebuje v něco věřit a když jim jeden předmět víry seberete nebo víru v něj ztratí, najdou si jiný - třeba právě něco takového, za co jsou následně Sisyfem kamenováni. Za víru lze považovat i ateismus, vědecký ateismus, druhem víry je i důvěra, optimismus, pesimismus a různé předsudky. Lidé, kteří proti věřícím tak militantně vystupují (třeba i zde na Oslu), jsou ve své podstatě také věřící. Víra je lidem vrozena. Ovlivnit můžeme její sílu, předmět víry, ale vykořenit ji úplně nejde, protože bychom přestali být lidmi.

Odpovědět


Re: Víra a lidstvo

Rudolf Dovičín2,2013-03-25 20:25:15

Taketo hranie sa s homonymami pouzivaju len ludia, ktori vedia, alebo prinajsmensom tusia, ze nabozenstvo je nieco hlupe a zle, ale nedokazu sa ho vzdat, preto sa snazia vsetkych oklamat, ze vsetci su taki hlupi a zli - nastastie nie su.

Najvseobecnejsia definicia ateizmu je:
Ateizmus ja absencia viery v bozstva, bohov, boha.
To urcite nie je ziadna viera.

Odpovědět


Rudolf

Nadja Super,2013-03-25 20:44:20

Viera nie, ale presvedčenie.
Je presvedčenie viera alebo nie? Asi môže byť a nemusí... ale dôkazy neexistencie Boha nemáme.

Odpovědět


Re: Viera vs. presvedčenie

Rudolf Dovičín2,2013-03-25 21:08:12

Je nebotycny rozdiel, byt o niecom presvedceny na zaklade padnych dovodov a verit na zaklade emocii, napr. uboheho strahu zo smrti/sveta a pod.

Dokazovat neexistenciu z principu fungovania sveta prakticky nie je mozne.

Nemame dokaz neexistencie fungujucej astrologie, dokaz neexistencie lieciacej radixovej medicíny, dokaz neexistencie čchi či psi, ani dokaz neexistencie prany, ci dokaz neexistencie studenej fuzie, ani dokaz neexistencie UFO s mimozenstanmi na palube, tiez dokaz neexistencie mentionov, ani dokaz neexistencie psychonov...

Tu ide o to, ze co sa nikdy nijako neprejavuje, je uplne rovnocenne s tym, co nejestvuje - takze ak to budeme povazovat za nejestvujuce, nic sa tym pre nas nezmeni. :-)

Odpovědět


Ad: Rudolf Dovičín2

Vojtěch Kocián,2013-03-25 21:21:21

Absence víry v boha znamená buď, že o bohu vůbec neuvažujete, nejste si jistý nebo že věříte, že žádný není. Pokud apriori všechny věřící považujete za hlupáky, platí nejspíš ta poslední varianta - tedy věříte v něco, co nejde experimentálně prokázat. A nejspíš se při tom cítíte stejně nadřazený nad svými oponenty jako se cítí někteří křesťané, muslimové atd.

Osobně mi bohové moc neříkají a jejich zosobňování církvemi mi nesedí. Spíš se tak trochu zajímám o fenomén víry jako takové z odstupu, pokud je to možné. Připadá mi, že lidé velmi neradi žijí v nejistotě, neradi říkají, že něco neví nebo že si výsledkem nejsou jistí a tak si vytvoří berličku, o kterou se mohou opřít, když vrávorají nad propastí nejistoty. Opačný přístup má také spoustu nevýhod. Když člověk často říká, že něco neví a že si není jistý, mají jej za nerozhodného a ustrašeného. Takový se dost špatně prosazuje ve společnosti a téměř nikdy se nedostane do vedoucí pozice. I když reálné schopnosti by na to třeba měl, lidé za ním nepůjdou.

Odpovědět


Re: Absence víry

Rudolf Dovičín2,2013-03-25 21:52:36

Jednoducho to neviem.

A nebojim sa povedat, ze neviem.

Nebojim sa neistoty - veriaci z nej maju des.

A vobec ma netrapi, ze nebudem veduci nejakej primitivnej bande kokotov, ktori nepoznaju slovko "neviem".

Odpovědět


Nie je viera ako viera (a už vôbec nie Viera:-))

Marek Fucila,2013-03-26 00:20:07

Pán Kocián, tak ako pán Dovičín dobre napísal, je to len hranie sa so slovíčkami. Preto okrem slova viera je dobré si aj povedať, čo sa myslí slovom boh.

Veriaci sa často odvolávajú na nevyvrátiteľnosť. Tá má zmysel ale len pri abstraktnej vízii boha. (Nepoznám náboženstvo, ktoré by si s nevyvrátiteľným bohom vystačilo.)

Pripusťme, že existuje nejaký boh. Akou zázračnou cestou sa z potreby veriť v nejakého boha dostaneme (pre boha:-)) ku kresťanstvu? Veď kresťanstvo neverí v nedokázateľného a nevyvrátiteľného boha! Tí, čo v to veria len nepochopili alebo nechcú pochopiť "písmo sväté". Kresťanský Boh je tak dobre definovaný, že už z definície neexistuje. Ešte aj keby sme prižmúrili obe oči čítajúc jeho vlastnosti, tie absurdné príbehy a zjavenia, ktoré majú podporiť tento blud môžu naozaj presvedčiť len malé deti (a dovolím si tipnúť, že aj to nie zďaleka všetky).

Chápem, že ľudia, ktorí chcú mať ihneď odpovede na všetko inklinujú k nejakému zmyslu alebo vyšiemu princípu, a ak je táto predstava panteistická, v princípe je nevyvrátiteľná. (Aj keď je trochu kontraproduktívne nazývať zatiaľ neznáme princípy bohom, ale buď již.) Keď sa ale svojprávny človek hlási ku kresťanskému Bohovi, z nejakého dôvodu popiera proroka Mohameda. A prečo? Je Ježiš viac ako Mohamed? neviem o tom, že by bol odkaz Mohameda vyvrátiteľný, a keďže ide o novšiu odnož, asi by sme mali ísť s dobou. Prípadne byť konzervatívni a držať sa radšej Talmudu. Prestať milovať ježiša, ktorý ex ante zomrel za naše hriechy.

Som teda za rešpekt, ale potom ako u nás hovoríme "se vším všudy".:-) Ľudia majú právo veriť, že černosi sú menejcenní, dokonca že Tutsiovia sú diaboľské šváby a potkany. Dá sa dokázať, že nie sú? Ak sa oslobodíme od logiky, tak sa samozrejme nedá žiadne tvrdenie vyvrátiť...

Odpovědět


Vojtěch Kocián,2013-03-26 09:07:30

Ad Rudolf Dovičín2: Dobrá, ale v tom případě je pro mně jen těžko pochopitelné, proč hned všechny paušálně označujete za hlupáky. Pro křesťany, které znám, není Bůh jen postava z Bible, ve kterou musí věřit, protože je to tam napsané, nýbrž reálná bytost, se kterou určitým způsobem komunikují a díky tomu se také křesťany stali. Bible pro ně byla jen vodítkem. Můžeme tomu říkat představy, halucinace, autosugesce, ale pro ně jde o reálnou věc. Jedná se přitom o úplně normální lidi, na kterých navenek nic nepoznáte. Studovaní jsou v různých i technických a vědeckých oborech, bavit se s nimi můžete o čemkoliv a o své víře klidně i vtipkují. S netolerantními je potíž vždy, ať už se bavíte o víře nebo o politickém přesvědčení (což je svým způsobem také víra).

Ad Marek Fucila: Víra nemusí být jen v boha. Můžete věřit v komunismus, Milovaného Vůdce, alternativní medicínu, chemtrails, ilumináty, mimozemské agenty na Zemi... Jde o konkurenci víře v boha a když se povede jedno z toho potlačit, lidé se jen přesunou jinam.
Máte pravdu, že v Bibli je křesťanský Bůh definovaný poměrně přesně a definovány jsou tam i jiné věci. Ale rozumní křesťané Bibli nepoužívají jako učebnici o světě, ale jako učebnici o životě. Navíc je to pro ně jen ta učebnice a přiznají, že i zastaralá a dle toho na ni pohlížejí. Jasně, že existují církve, které vykládají Bibli doslova, ale v Evropě nemají tak velký vliv jako třeba kreacionisté v USA.
Křesťané neuznávají muslimy ze stejných důvodů, jako judaisté neuznávají křesťany. Jde více o historii než o víru jako takovou. Prostě církev už existovala, pravidla byla sepsána a ta nová s novými pravidly je pro ně jen odpadlická sekta.
A s tím respektem by to mělo být jako se svobodou: Respektuješ mě a mé bližní (třeba ty černochy), budu respektovat tebe. Nerespektuješ, neočekávej můj respekt. Rozumní věřící a nevěřící se navzájem respektují, nerozumní vyhledávají potyčky. To ostatně platí i v jiných oblastech života.

Odpovědět


Asi zijete na inej planete.

Rudolf Dovičín2,2013-03-26 18:48:30

Ja poznam mnoho crestanov ale nepoznam jedineho, pre ktoreho by Biblia nebola zavazna.

Naviac, u nas v SK cim viac ustupuju ti, ktori ju beru symbolicky a ako huby po dazdi rastu fundamentalisti, ktorych by zrejme aj psychiatri nevedeli odlisit od ludi s tazou mentalnou poruchou...

Odpovědět

peniaze

Marek Fucila,2013-03-25 03:16:03

Rozmýšlal som nad motiváciou, prečo ten Egely zo seba robí takého hlupáka, a v priloženom videu to vlastne sám objasnil. Zháňa milión dolárov. A tento hnusný svet nie a nie mu ich na výskum ponúknuť.:-) Strašné, ako sa niektorí ľudia cítia na svete nedocenení (alebo to tak aspoň prezentujú).

Odpovědět

Ufff

Petr Flosman,2013-03-25 00:01:10

Opravdu se mi ulevilo, že alespoň tady se v diskuzi nenajde žádný zastánce těchto blátivců usvědčující Sisyfos ze zabíjení lidského pokroku.

Odpovědět

Trochu vaznosti...

Libor Kiss,2013-03-24 22:47:45

Ja len tolko, ze tie veci tam hore v clanku su sice usmevne, ale neskor sa ma zmocnili obavy, ze ak sa toto sirenie vymyslov nezastavi hned v zarodku, mozeme mat o nejaky cas problem. Neviem ako to zvladli v USA s tou kreacionistickou superteoriou, ktoru vyucuju na skolach (este?), ale tu sa to casom moze stat tiez, pretoze sa do vlady dostane minister skolstva, ktory sa tych ufoncov naozaj boji...

Nie je to zanedbatelna vec podla mna a myslim si, ze rozkvet technologii este nemusi nutne znamenat vzostup kritickeho myslenia, akoby to prirodzene z toho vyplyvalo. Mozno sa mylim, neviem, mozno je to cele len zdanie vplyvom vyssej informovanosti (teda informovanosti aj o tychto vymysloch).

V kazdom pripade drzim sysifom palce...

Odpovědět

Ještě k mentionům:-)

Pavel Hudecek,2013-03-24 18:48:47

„Menšny existují, protože nikdo nikdy neprokázal, že neexistují.“

Já si myslím, že ze stejného důvodu existují i blbiony a ty vyzařují z hlav blbů. Jejich vlastnosti jsou něco mezi tachyony a neutriny. Na nich je pak založena moje hypotéza o mimozemské komunikaci:

Axiom: Blbost se šíří nekonečnou rychlostí.

Hypotéza: Někteří lidé tvrdí, že komunikují (komunikovali) s mimozemskými bytostmi. Z výšeuvedeného axiomu vyplývá, že je to možné. Pokud jsou rozumu dostatečně mdlého, mohou komunikovat bez zpoždění na neomezeně velkou vzdálenost. Jedinou podmínkou je, že na druhém konci musí být podobně postižený UFOn.

Odpovědět


Ještě k mentionům:-)

Ctibor Jablonický,2013-03-26 11:34:06

UFO není E.T. :-)

Odpovědět

No jo, co byste za své peníze nechtěli...

Pavel Hudecek,2013-03-24 18:41:49

Nejlépe lze svému zdraví prospět vyhozením a odhlášením TV. Za ušetřené peníze kupovat čerstvé ovoce a zeleninu, v ušetřeném čase vyrazit ven na čerstvý vzduch.

Je důležité si po odhlášení ověřit, že se tak opravdu správně stalo. Při komunikaci si pečlivě uschovejte podací lísky, aby Vám třeba za několik let netvrdili, že od Vás nic nedostali.

Odpovědět

Gabriela Filippi, to je ta, co se o ni rika,

František Houžňák,2013-03-24 17:54:10

"U Filippi se sejdeme" ?

Odpovědět


.

Jiří Novák,2013-03-24 18:45:18

Nebo nějaká příbuzná čarodějnice Filippy Eilhart ze Zaklínače od Sapkovského.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace