Dagmar Gregorová

Američtí biologové v lidském genomu lokalizovali pravděpodobného viníka mýty opředené poruchy spánku.
Publikováno: 12.02.2011 05:24 v rubrice: Genetika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 9090x   Diskuze: 0

Vědci ze známé britské Univerzity of Cambridge hledali odpověď na závažnou otázku.
Publikováno: 10.02.2011 17:00 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 12178x   Diskuze: 0

Živý mozek obklopují slabá elektrická pole, které sám indukuje svou činností – rozesíláním bezpočtu elektrochemických signálů obrovskou sítí neuronů. Zdá se, že naše hlavní řídící centrum tyto vlastní elektrické zdroje dokáže využít jako lokální podpůrné elektrostimulátory.
Publikováno: 09.02.2011 16:20 v rubrice: Zdraví
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 11507x   Diskuze: 0

Američtí fyzikové vyvíjejí laserový přístroj pro odhalení slabých výparů z výbušnin nebo nízké koncentrace nebezpečných plynů z bezpečné vzdálenosti.
Publikováno: 07.02.2011 10:36 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10869x   Diskuze: 4

Dnešní vydání časopisu Science uveřejňuje genetickou mapu dalšího modelového organismu – dafnie hrotnatky obecné. Patři sice mezi „obyčejné“ drobné sladkovodní živočichy, její genom ale již tak obyčejný není.
Publikováno: 04.02.2011 13:49 v rubrice: Genetika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 12735x   Diskuze: 0

Dnešní vydání časopisu Nature přináší podrobnosti o objevu planetární soustavy, jejíž mateřská hvězda Kepler-11 se podobá Slunci.
Publikováno: 03.02.2011 05:26 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 9175x   Diskuze: 0

Náš mozek se nefláká ani když spíme. Probírá se informacemi, které přes den získal. Nakolik jsou smysluplné, závisí do velké míry od nás. Ale nakolik jsou důležité, závisí od toho, co nás v nejbližší budoucnosti čeká. Němečtí vědci tvrdí, že pro „spící“ mozek je to důležité kritérium jeho selekce nových poznatků na ty, které uloží a ty, jež vymaže.
Publikováno: 02.02.2011 18:11 v rubrice: Zdraví
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 19250x   Diskuze: 9

Mezinárodní tým vedený maďarskými biofyziky se snaží potvrdit teorii, že Vikingové, kteří neměli kompas, se na širém moři za špatného počasí orientovali pomocí krystalů některých minerálů.
Publikováno: 01.02.2011 09:37 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 13302x   Diskuze: 0

Když se lidé chtěli přesněji orientovat v průběhu dne, vymysleli a sestrojili sluneční hodiny, které nepotřebovaly žádný složitý stroj. Když svítilo slunce, byly spolehlivé a v rámci tehdejších potřeb dostatečně přesné. Jednoduché jednobuněčné organismy na počátku evoluce pozemského života možná šly podobnou cestou a než se vyvinuly mechanismy na úrovni složitých změn v aktivitě genů, cirkadiální rytmy pravděpodobně řídily enzymy.
Publikováno: 29.01.2011 17:54 v rubrice: Evoluce
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 7858x   Diskuze: 0

Když ji v duchu již všichni pohřbili, solární sonda NanoSail-D ožila a rozprostřela své plachty v ústrety slunečním paprskům.
Publikováno: 27.01.2011 17:58 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 12534x   Diskuze: 2

...kosmická sonda WISE svým infračerveným „zrakem“ registruje jinak neviditelné jevy, které vznikají v interakci hvězdného větru s okolní hmotou.
Publikováno: 26.01.2011 13:21 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 9914x   Diskuze: 1

Zajímavým objevem přispěl mezinárodní tým fyziků k stému výročí objevu supravodivosti – nevodivý materiál na okamžik proměnil pulzem infračerveného laserového světla na supravodič.
Publikováno: 25.01.2011 13:43 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 20483x   Diskuze: 8

Dlouhá putování různých druhů živočichů za potravou a vhodným podnebím skrývají riziko, že se zvířata na nových lokalitách nakazí. Zároveň jim ale umožňují držet patogenní organismy na uzdě, zlepšovat zdravotní stav a imunitu celé populace.
Publikováno: 22.01.2011 19:31 v rubrice: Evoluce
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 7598x   Diskuze: 0

V povodí dobře prozkoumané řeky Tennessee objevili američtí biologové nový druh raka. Je dvojnásobně větší, než jeho dávno známí příbuzní ze stejné lokality.
Publikováno: 20.01.2011 11:46 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 13033x   Diskuze: 0

Každým dnem se vrtná hlavice probojuje asi o tři metry blíž k hladině jezera Vostok, po miliony let izolovaného pod 4kilometrovou vrstvou antarktického kontinentálního ledovce. Zbývá posledních necelých 100 metrů.
Publikováno: 19.01.2011 09:15 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 20380x   Diskuze: 7

Obří galaxie M87 je sídlem gigantické černé díry. Odhady její hmotnosti se neustále zvyšují.
Publikováno: 17.01.2011 18:09 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 21728x   Diskuze: 4

Do této výzvy lze shrnout odkaz nizozemských vědců, kteří porovnali produkci živočišných bílkovin z hlediska environmentální zátěže skleníkovými plyny.
Publikováno: 14.01.2011 12:19 v rubrice: Osloviny
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 22967x   Diskuze: 17

aj keď si to mnohí tamojší obyvatelia, novinári a zdá sa, že žiaľ aj vedci myslia.
Publikováno: 13.01.2011 04:09 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10139x   Diskuze: 0

Od léta 2008 z oběžné dráhy mapuje vesmír ve spektrální oblasti gama záření americká sonda Fermi. Po několika měsících však vědci ze záznamů vydolovali důkaz o pozemském zdroji gama záblesků, které v interakcích s atomy atmosféry produkují částice antihmoty – pozitrony.
Publikováno: 11.01.2011 13:39 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 18568x   Diskuze: 8

Již půlstoletí se vědci snaží vysvětlit, proč je horní sluneční atmosféra dvěstěkrát teplejší než jeho viditelný „povrch“. Americko-norský tým nabízí jedno z možných vysvětlení. Zdá se ale, že ani tentokráte nejde o konečnou odpověď.
Publikováno: 10.01.2011 10:47 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 15425x   Diskuze: 6

Vědci hledají akustický plášť neviditelnosti.
Publikováno: 08.01.2011 10:50 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10503x   Diskuze: 0

Výzkum fotovoltaických článků se ubírá mnohými směry. Účinnost proměny sluneční energie na elektrickou je bezpochyby nejdůležitější metou. Ale když jde o nenáročnou výrobu, levný materiál, jenž lze nanést na téměř cokoli a navíc odolá ohýbání, natahování i skládání, pak i malá účinnost může být zajímavá.
Publikováno: 06.01.2011 13:44 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 12036x   Diskuze: 1

Pocity vyvolané partnerskou láskou se u všech projevují stejným vzorem mozkové aktivity. Bez ohledu na to, jestli je zamilován muž nebo žena, jestli jde o vztah homosexuální nebo heterosexuální.
Publikováno: 06.01.2011 08:50 v rubrice: Člověk > Chování
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 15750x   Diskuze: 0

Obyčejná voda má neobyčejné vlastnosti. A do podoby rampouchů zmrazuje i několik fyzikálních tajenek.
Publikováno: 05.01.2011 07:25 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 22756x   Diskuze: 16

Dva američtí biologové vypočetli, že před necelými třemi milardami let proběhla genetická exploze, která ovlivnila chemismus oceánů i atmosféry a rozhodla o směru dalšího vývoje života
Publikováno: 31.12.2010 12:28 v rubrice: Evoluce
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 11638x   Diskuze: 0

Výsledky dvouletého výzkumu zajímavého meteoritu zřídkavého typu poskytly důkazy o dramatických kolizích mezi „kosmickým smetím“.
Publikováno: 20.12.2010 13:25 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 11778x   Diskuze: 0

Před více než 2 000 lety Řekové vytvořili mechanický model pozorovaného vesmíru, který jsme pojmenovali podle místa nálezu mechanizmem z Antikythéry. Zrezivělé zbytky soustavy bronzových ozubených koleček dlouhých sto let představovaly nerozluštitelnou záhadu. I když základní funkce soukolí se již podařilo rozluštit, stále udivuje a inspiruje nejenom vědce.
Publikováno: 16.12.2010 22:41 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 19276x   Diskuze: 0

700 metrů hluboký vrt v sedimentech dna Beringova moře odkrývá 5 milionů let vývoje klimatu a mořského biotopu.
Publikováno: 15.12.2010 10:56 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 27829x   Diskuze: 19

Hezký příklad evoluce, která v změněném prostředí přetvoří organismus téměř k nepoznání od původního druhu
Publikováno: 14.12.2010 08:47 v rubrice: Evoluce
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 14283x   Diskuze: 3

Když blbnout, tak důsledně.
Publikováno: 10.12.2010 10:17 v rubrice: Osloviny
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 18055x   Diskuze: 11

Statistická analýza výsledků několika dřívějších studií snížila o polovinu rychlost stoupání hladiny v dobách nejvýraznějšího oteplování v závěru posledního glaciálu
Publikováno: 06.12.2010 14:50 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 13162x   Diskuze: 3

Naši nejdůležitější přátelé, bez nichž bychom nemohli žít, ale i nejnebezpečnější nepřátelé, kteří, když nás nezahubí, tak nám poškodí zdraví, jsou z řad mikroorganismů. Ty první si pod vlivem vlezlých reklam někdy nesmyslně draze kupujeme a s těmi druhými svádíme nekonečnou válku. Začíná již v ústní dutině a bojištěm jsou naše zuby
Publikováno: 05.12.2010 15:43 v rubrice: Zdraví
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 17375x   Diskuze: 3

Uhlík v podobě grafenu a z něho odvozených struktur je asi tou nejpřekvapivější matérií. Rozmanitost jeho možných aplikací je snad bez hranic. Zdá se, že i elastická pryž podlehne v konkurenčním souboji se spletí uhlíkových dutých nanovláken.
Publikováno: 03.12.2010 19:47 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 12445x   Diskuze: 0

Pojem kvazar, neboli kvazihvězdný rádiový zdroj se zrodil v počátcích radioastronomie, kdy vědci hledali odpověď na záhadu tajemných, extrémně vzdálených a výkonných bodových zdrojů rádiového záření, které se nedařilo ztotožnit s viditelnými objekty. Vyluštěná tajenka zní – kvazary jsou supermasivní, gigantickými masami hmoty se krmící černé díry v centrech obrovských galaxií, jejichž záření k nám přináší poselství z časoprostoru miliardy světelných let vzdáleného. Ale i blízká kosmická současnost astronomům nabízí miniaturní verze velkolepých kvazarů – mikrokvazary.
Publikováno: 01.12.2010 15:15 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 12341x   Diskuze: 0

O zajímavém propojení mladého fyzikálního odvětví s biologií a medicínou.
Publikováno: 25.11.2010 06:08 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10954x   Diskuze: 2

Snažíme sa verne imitovať vtáčí spev. A niektorí vtáci nám to splácajú obdivuhodným napodobňovaním nielen našich hlasov, ale i hluku techniky.
Publikováno: 23.11.2010 09:50 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 8254x   Diskuze: 0

Známý britský matematik a fyzik Roger Penrose našel v reliktním záření kruhové struktury, které v souladu se svou teorií o cyklickém vesmíru považuje za odkaz z éry před Big Bangem.
Publikováno: 22.11.2010 17:42 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 44646x   Diskuze: 21

CERN hlásí další úspěch. Tentokrát nejde o srážky částic při nepředstavitelně vysokých energiích. Právě naopak – „výroba“ atomů antihmoty si vyžaduje nízkoenergetické interakce antičástic. To však není novinkou, antivodík v CERN „vyrábějí“ již osm let. Teď se ale fyzikům spolupracujícím na mezinárodním experimentu ALPHA podařilo vzniklé neutrální atomy na okamžik udržet „při životě“.
Publikováno: 19.11.2010 11:46 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 19265x   Diskuze: 5

Japonci zveřejnili první analýzy mikročástic, které po více než sedmi letech přinesla sonda Hayabusa z asteroidu Itokawa
Publikováno: 17.11.2010 20:05 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 9671x   Diskuze: 0

Po hmotné hvězdě, jež v roce 1979 zazářila jako supernova, zůstala pravděpodobně mladá a nenasytná černá díra.
Publikováno: 16.11.2010 13:29 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10524x   Diskuze: 0

Nesmáčivý povrch listu lotosu inspiroval technology k vytvoření různých super-vodoodpudivých povrchů. Výsledky svých experimentů představili vědci z Harvardu.
Publikováno: 15.11.2010 14:27 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 14518x   Diskuze: 4

Carlo Jaramillo: „Samozrejme, obávam sa, že niektorí ľudia sa na to pozrú a skonštatujú, že by nás globálne otepľovanie nemalo znepokojovať. Ale práve to nám tvrdí samotný fosílny záznam.“
Publikováno: 13.11.2010 07:26 v rubrice: Evoluce
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 19765x   Diskuze: 11

Nejen grafen samotný, ale i jeho chemické modifikace mají překvapivé vlastnosti, které je předurčují mnohým možnostem využití.
Publikováno: 10.11.2010 19:04 v rubrice: Fyzika
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 14171x   Diskuze: 3

Příběh záhady, která se zrodila u domácího počítače amatérské astronomky a po třech letech různých pozorování, měření a výpočtů končí rozluštěním, které zveřejnil odborný časopis.
Publikováno: 09.11.2010 10:55 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10295x   Diskuze: 0

Výzkum gibonů odhalil vědcům druh opice, kterou domorodé obyvatelstvo již dávno zná.
Publikováno: 27.10.2010 20:40 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 10461x   Diskuze: 2

Ve světě ročně asi 1,4 miliónů pacientů s vážnými srdečně-cévními problémy podstoupí operaci, při které je nevyhnutné provést sternotomii – rozřezání hrudní kosti. Než se opět zhojí, dokáže potrápit velkými bolestmi. Nová metoda, kterou nyní na stovkách pacientů odzkoušeli kanadští lékaři, nabízí až podezřele jednoduché a účinné řešení.
Publikováno: 25.10.2010 14:40 v rubrice: Zdraví
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 11620x   Diskuze: 0

Výkonné počítače umožnily vytvářet stále komplexnější matematicko-fyzikální modely. Jsou vynikajícím nástrojem pro výzkum jevů a procesů, jejichž principy dobře chápeme a dovedeme je správně matematicky popsat. Nakolik hodnověrné jsou ale namodelované věštby dlouhodobých klimatických změn? Pokusy o vysvětlení proč mořského ledu v okolí Antarktidy přibývá, vedou k navzájem si odporujícím výsledkům a odhalují, jak některým současným dějům zatím dostatečně nerozumíme. Navzdory tomu věříme předpovědím na sto let dopředu.
Publikováno: 22.10.2010 17:21 v rubrice: Zajímavosti > Recenze
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 28608x   Diskuze: 15

14. října 2010, ve věku 85 let zemřel otec fraktální geometrie Benoît Mandelbrot.
Publikováno: 19.10.2010 18:28 v rubrice: Přečetli jsme
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 17230x   Diskuze: 0

Mnoho iontů těžkého kovu v prostředí plžům škodí, vědcům ale pomáhá chápat mechanismy, s kterými si pohrává evoluce.
Publikováno: 18.10.2010 15:10 v rubrice: Evoluce
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 9200x   Diskuze: 0

Malá anomálie na mapě reliktního záření odhalila velkou kupu galaxií.
Publikováno: 15.10.2010 09:58 v rubrice: Vesmír
Autor: Dagmar Gregorová Zobrazeno: 12752x   Diskuze: 0Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace