Na Australské národní univerzitě uchovali kvantovou informaci v atomech europia uvnitř krystalu, po rekordní dobu 6 hodin. Bude kvantová komunikace založená na pevných médiích?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 10.01.2015 16:18 16090x Diskuze: 7

Na Technické univerzitě Mnichov v rámci výzkumu nanopórů v želatině ostřelovali červené gumové medvídky firmy Haribo pozitrony. Ať žije Silvestr!
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 31.12.2014 16:02 12864x Diskuze: 4

Podle Roberta Ehrlicha z Univerzity George Masona tomu nasvědčuje šest nezávislých pozorování ve fyzice kosmického záření, kosmologii a částicové fyzice, z nichž vyplývá imaginární hmotnost elektronového neutrina.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 27.12.2014 15:38 20235x Diskuze: 23

Objevil se první přímý důkaz, že fáze hmoty zvaná pseudogap konkuruje supravodivosti, přetahuje se s ní o elektrony a stojí tím v cestě úžasnému rozvoji technologií se supravodivostí v běžných teplotách.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 22.12.2014 01:52 10235x Diskuze: 0

Podle výzkumu na Brownově univerzitě ano, přinejmenším pomyslně. Prý se to děje, když elektrony vytvářejí v hodně chladném kapalném heliu nanobubliny s velmi podivným chováním.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 17.12.2014 14:55 11567x Diskuze: 1

Potřebujete k tomu odhodlaný výzkumný tým a attosekundový XUV laser. Na Kalifornské univerzitě v Berkeley měli oboje a změřili, že přeskok elektronu přes zakázaný pás v křemíkovém polovodiči trvá méně než 450 attosekund.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 14.12.2014 07:46 7241x Diskuze: 2

Téměř kapesní laser-plasmový urychlovač, poháněný petawattovým laserem centra BELLA v Lawrence Berkeley National Laboratory, urychlil elektrony na rekordních 4,25 GeV.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 11.12.2014 22:02 8476x Diskuze: 2

Higgsovy bosony jsou už z módy, teď se loví nepolapitelné gluebally, předpovězené částice slepené ze samých gluonů. Na významných urychlovačích částic si na ně brousí drápy.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 09.12.2014 11:49 7324x Diskuze: 0

Jaderná energetika je v současnosti dominantně dána rozvojem v Asii, hlavně v Číně, a v Rusku. Zde bylo zprovozněno několik nových bloků a je jasně patrný zrychlující se nástup renesance produkce elektřiny tímto způsobem. Nástup nových technologií do praxe dokumentuje dokončení rychlého sodíkového reaktoru BN800 v Rusku.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 08.12.2014 17:09 17177x Diskuze: 8

Na Univerzitě Západní Austrálie navrhli stolní zařízení pro detekci gravitačních vln, založené na drobném kryogenním křemíkovém rezonátoru se supravodivým kvantovým intereferenčním zařízením SQUID. A hodlají s ním zachytit gravitační vlny jako první.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 05.12.2014 15:40 10289x Diskuze: 7

CERN pověsil na web pořádnou porci dat z experimentu CMS a dalších na Velkém hadronovém srážeči. Kreativitě uživatelů se meze nekladou.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 29.11.2014 04:07 6796x Diskuze: 1

Naše domácí supermasivní černá díra v Mléčné dráze by mohla být dlouho hledaným zdrojem extrémně energetických neutrin, jaká jednou za čas zachytí observatoř IceCube na Jižním pólu.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 19.11.2014 00:30 10675x Diskuze: 11

V Praze se uskutečnil 16. mezinárodní workshop RAGtime, zaměřený na relativistickou astrofyziku černých děr a neutronových hvězd.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 12.11.2014 03:09 3588x Diskuze: 0

Data získaná Velkým hadronovým srážečem LHC prý nevylučují, že v CERNu ve skutečnosti polapili technicolorového Higgse z technikvarků. Příznivci technicoloru se nevzdávají!
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 10.11.2014 16:39 15544x Diskuze: 24

Na Univerzitě Jižní Kalifornie odvozují kvantovou mechaniku z chování strun ve strunové teorii pole.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 06.11.2014 23:58 14774x Diskuze: 8

Na podzim roku 2014 se zdá, že už nic nestojí v cestě obnovení provozu dvou jaderných bloků v elektrárně Sendai. V samotné elektrárně Fukušima I začalo pracovat další zařízení ALPS, které výrazně zvýší kapacitu úplné dekontaminace zamořené vody. Vyklízení vyhořelého paliva z bazénu čtvrtého bloku je už téměř dokončeno. Otevřela se další část zakázané zóny a také dálnice z jihu na sever přes ní.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 03.11.2014 06:50 14739x Diskuze: 13

Podle nové teorie Mnoha navzájem se ovlivňujících světů na sebe nejpodobnější paralelní vesmíry působí odpudivou silou, která má na svědomí zázračné jevy kvantové mechaniky.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 01.11.2014 17:57 25927x Diskuze: 15

Řetězy přitavených nanočástic zlata skvěle vedou světlo v nanostrukturách a podle všeho to zvládnou i na velkou vzdálenost. Plazmonika a nanočástice zlata si padly do oka.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 30.10.2014 15:12 7164x Diskuze: 0

Nikoliv krvelačný chlupáč z Arktidy, ale experiment POLARBEAR pro pozorování reliktního mikrovlnného záření v poušti Atacama.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 23.10.2014 18:04 6222x Diskuze: 0

Na Leicesterské univerzitě vystopovali vzrušující rentgenový signál, který by mohl být první přímou stopou axionů, pocházejících z nitra našeho Slunce.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 18.10.2014 00:18 10882x Diskuze: 0

Pod nedávným článkem, který pojednával o fúzním reaktoru Dynomak se opět rozvinula diskuze okolo studené fúze a reaktoru E-Cat Andrea Rossiho. Hlavně v souvislosti s nedávno publikovanou studií založenou na novém „testováním“ tohoto zařízení. Podívejme se, co tato studie říká o tomto zařízení z hlediska možného průběhu jaderných reakcí.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 16.10.2014 06:39 33196x Diskuze: 47

Výzkumné týmy Univerzity Nového Jižního Walesu vyvinuly dva systémy qubitů v substrátu z křemíku-28. Přesnost jejich kvantových operací dosahuje slušných 99,99 procent.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 14.10.2014 18:44 7420x Diskuze: 0

Na Washingtonské univerzitě vyvíjejí fúzní reaktor, který by vyrobil gigawatt elektřiny za méně peněz, než uhelná elektrárna se stejným výkonem.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 10.10.2014 03:17 27039x Diskuze: 36

Dva masivní detektory neutrin z PVC, vzdálené od sebe 810 kilometrů. To je experiment NOvA, nejnovější past na nepolapitelná neutrina. Ve Fermilabu chytají duchy světa částicové fyziky.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 07.10.2014 18:54 9198x Diskuze: 2

Z důmyslně zmačkaného grafenového papíru lze vyrobit ohebné a snadno roztažitelné superkapacitory, které se mohou stát zdroji energie pro populární pružnou elektroniku.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 07.10.2014 14:52 11903x Diskuze: 9

V březnu tohoto roku proběhla medii zabývajícími se popularizací vědy smršť článků o potvrzení existence reliktních gravitačních vln pocházejících z velmi rané inflační fáze vývoje vesmíru. Nyní se po detailní analýze dat ze sondy Planck ukázalo, že polarizace reliktního záření pozorovaná přístrojem BICEP2 nepochází z velmi dávných dob vzniku reliktního mikrovlnného záření, ale z poměrně nedávné doby vlivem rozptylu na prachu v naší Galaxii.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 05.10.2014 22:42 10009x Diskuze: 2

Zvídaví fyzici prověřili skálopevnost poměru hmotnosti protonu a elektronu ve slabém a velice silném gravitačním poli. Z měření absorpčních spekter na Zemi a na povrchu bílého trpaslíka odvodili, že je doopravdy jako skála jistoty ve veselém chaosu vesmíru.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 29.09.2014 02:15 9560x Diskuze: 4

Minulý týden prezentoval Samuel C. C. Ting výsledky měření elektronů a pozitronů kosmického záření pořízené spektrometrem AMS, který je umístěn na vesmírné stanici ISS. Výsledky ukazují velice rozdílné chování závislostí počtu pozitronů na jejich energii oproti situaci u elektronu. Chování podílu pozitronů ve spektru elektronů a pozitronů u kosmického záření u velmi vysokých energií může naznačovat, že jde o produkty anihilace částic temné hmoty.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 28.09.2014 20:25 10206x Diskuze: 7

Hned dva vědecké týmy úspěšně syntetizovaly germanen, materiál z plošně uspořádaných atomů germania. Jeho vlastnosti jsou zaručeně udivující.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 23.09.2014 02:15 11141x Diskuze: 0

Jsme na počátku technologií rádiového přenosu dat s naprosto ohromující kapacitou?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 19.09.2014 23:23 15731x Diskuze: 11

V době, kdy největší laboratoř částicové fyziky slaví 60. výročí svého založení, je docela vhodné si zopakovat, jak se vyznat v té velmi pestré mozaice částic, které vytváří náš svět. To nám usnadní orientaci v článcích, kterých se v době výročí této instituce objeví celá řada.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 31.08.2014 14:13 26773x Diskuze: 17

Ve Vídni kvantově zobrazili šablonu ve tvaru kočky s pomocí entanglovaných párů infračerveného a červeného fotonu. Erwin Schrödinger by se jistě divil.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 29.08.2014 21:24 15510x Diskuze: 5

Přesněji řečeno nejvíce přímo zchlazené molekuly na světě. V magnetooptické pasti je zchladili na nový rekord, teplotu 2,5 tisíciny stupně nad absolutní nulou.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 27.08.2014 22:10 11983x Diskuze: 9

Jednoduchý experiment bez opory v matematické teorii. Ale funguje to. Pingpongový míček pluje po hladině jako očarovaný.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 11.08.2014 20:22 12532x Diskuze: 1

Přízračné galaktické bubliny gama záření stále svítí nad a pod galaktickou rovinou. A my si s nimi moc nevíme rady. Mezi odborníky vzbuzují respekt.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 06.08.2014 07:00 21273x Diskuze: 19

Skládaní paprsků diodových laserů o různé vlnové délce umožnilo vytvořit výkonné a efektivní přímé diodové lasery, kterými lze řezat a svářet kov. Průmyslové aplikace jsou v plném běhu.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 01.08.2014 06:30 16351x Diskuze: 3

Pomůže nám experimentální časoprostor z grafenového filmu ostřelovaného ultrakrátkými laserovými pulzy osvětlit rej gravitačních vln?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 18.07.2014 06:00 5876x Diskuze: 0

Velkým počtem populárně vědních serverů proběhla informace, že srovnání doby příletu světla a neutrin ze supernovy SN1987A ukazuje na to, že rychlost světla je menší než maximálně možná. Podívejme se na to, co data ze supernovy opravdu reálně vypovídají.
Autor: Vladimír Wagner Publikováno: 05.07.2014 16:35 28021x Diskuze: 64

Kupodivu to vypadá, že by mohl. Higgs by měl být ve spojení s inflací pro vesmír zničující. Jenže vesmír podle všeho existuje a daří se mu vcelku obstojně. Kde se stala chyba?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 04.07.2014 08:03 13501x Diskuze: 10

Úžasně! Buckyball, čili buckminsterfulleren C60 se po zásahu sprškou fotonů rentgenového paprsku rozletí na malé kousky. Není nad experimenty s femtosekundovým rentgenovým laserem.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 30.06.2014 23:03 7254x Diskuze: 0

Dříve se v Texasu střílelo mnohem více, teď prý tradici zachraňuje, dost netradičně, horda přistěhovalců. Uhlíkovými projektily pálí jen do terče, ještě k tomu nepřesně a přesto o nich píše celý svět.
Autor: Josef Pazdera Publikováno: 24.06.2014 21:14 12650x Diskuze: 0

Na frontové linii titánské bitvy mezi obecnou relativitou a kvantovou mechanikou o ovládnutí světa se motají i cesty časem. Prozatím si můžeme rafinovaně simulovat uzavřené časové křivky pomocí fotonů.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 22.06.2014 02:48 24464x Diskuze: 33

Německý synchrotron COSY potvrdil existenci extrémně krátkověkého a stejně tak zajímavého dibaryonu, exotické formy hmoty tvořené šesti kvarky.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 16.06.2014 15:26 14183x Diskuze: 13

Laser-plasmové urychlovače s brázdovým polem by mohly být průlomem v technologiích urychlování částic. Klíčovým trikem je skládání mnoha méně výkonných laserů namísto jednoho extrémně výkonného.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 30.05.2014 06:41 9752x Diskuze: 0

Co kdyby se nám povedlo udržet červí díru natolik dlouho, že skrz ní projde světelný signál? Pak bychom mohli komunikovat napříč prostorem a možná i časem. Luke Butcher z Cambridge navrhuje využít Casimirovu energii kvantových fluktuací.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 25.05.2014 08:18 14975x Diskuze: 6

Téměř mytologický problém částicové fyziky, který byl dlouhá desetiletí považován za neřešitelný, teď najednou směřuje k experimentu se srážečem fotonů. Vyrobíme elektrony a pozitrony z čirého záření?
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 19.05.2014 20:35 23117x Diskuze: 16

V CERN (Centrum evropského (sub)jaderného výzkumu) u Ženevy se vážně začíná diskutovat o příštím velkém urychlovači pro budoucí generace částicových fyziků. Uvažuje se o kruhovém urychlovači o obvodu 80 až 100 km, v němž by se s velkou pravděpodobností opět srážely protony s protony, jako je tomu již v případě stávajícího kruhového urychlovače LHC (Large Hadron Collider).
Autor: Marek Taševský Publikováno: 14.05.2014 18:24 14290x Diskuze: 2

Higgsův boson možná není elementární částicí. Říká se, že by ho mohla tvořit dvojice technikvarků svázaných silou technicoloru. V takovém případě by Higgs přestal porušovat estetický fyzikální princip přirozenosti.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 21.04.2014 06:29 15745x Diskuze: 15

Bert, Ernie a Pták Buk jsou hvězdami Sezamové ulice a zároveň nejvíce energetickými neutriny, která k nám přiletěla z hlubokého vesmíru. Všechna tři zachytila antarktická neutrinová observatoř IceCube.
Autor: Stanislav Mihulka Publikováno: 17.04.2014 02:50 10901x Diskuze: 4

3, 2, 1… Restart!
Autor: Vladimír Pecha Publikováno: 09.04.2014 22:02 13405x Diskuze: 4