Pokud nedokážeš žít sám, narodil ses jako otrok.
(F. Pessoa)