Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku.
(Immanuel Kant)