Představivost je důležitější než znalosti, protože ty jsou vždycky limitované...
Představivost zahrnuje a obklopuje celý svět.
Albert Einstein