Krédo opatrnosti
Ženám, které si nedávají pozor, říkáme matky.