Lidé a národy začnou jednat podle zdravého rozumu, teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti.