Znám benzínovou stdudánku
kde nejhlubší je les
tam stačí škrtnout zápalkou
a vše letí do nebes.