Do očí si plivli
přisypali písku
Vyjasněním stanovisek
nazvali to v tisku
(Jan Jelínek)