Přišel jsem na svět,
abych si postavil život
dle obrazu srdce svého.
(Jiří Wolker, 1922)