Bolest jí v temných očích nehasne
a kdekdo říká, jak jsou překrásné.
W. Shakespeare (Sonet 127)