Moudřejší ustoupí.
To vysvětluje celosvětovou nadvládu blbů.