Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší.
Velice inteligentní lidé vědí, které polovině.