Jestliže světlo na toaletě zhasne se zvukem "E!?", znamená to, že na toaletě ještě někdo je.