Je hrozné, keď sa športovci ožierajú, je však úžasné, keď my alkoholici
športujeme!