Neodvrátili peniaze, túžba po moci a dokonca po poznaní človeka od
jeho skutočného poslania?
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI), 13.9. 2008, Esplanade des Invalides, Paris