Člověka, který může ztroskotat na svých ideálech, nazýváme životaschopným.
Petr Altenberg