Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží.
Publilius Syrus