Dolní Egypt leží na horní části mapy. Chcete-li najít Horní Egypt, musíte jet dolů na jih. Obyvatelům se to zdá naprosto normální, protože Nil pramení na jihu a když jedete proti proudu řeky, samozřejmě směřujete k jihu a dostanete se do Horního Egypta, přičemž necháváte Dolní Egypt daleko na severu. (Staroegyptské slovo pro označení jihu znamenalo „proti proudu“. Byla to prostě chyba.)