Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než neveriaci nie je bližšia k pravde ako skutočnosť, že opitý človek je šťastnejší, ako triezvy.
George Bernard Shaw (1856 - 1950)