Věda má důkazy bez jistoty. Kreacionisté mají jistotu bez důkazů.
(Ashley Montague)