Vo vede sa človek snaží ľuďom povedať niečo, čo predtým nik nevedel spôsobom, aby to každý rozumel. V poézii je to práve naopak.
Paul Dirac (1902 - 1984)