Niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkiaľ sme prišli, kam smerujeme, aký
zmysel má vôbec ľudská existencia. Potom si nalejem odpoveď, a zas je dobre.