Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem jež produkuje minimum Bellů, působí erozi na vrstvy hornin, uložené podél její trajektorie.
(Tichá voda břehy mele)