V mládí děláte opičky do zrcadla.
V pozdějším věku Vám to vrací.