Všichni jsme produkty velkého třesku, krásné je na tom to, že každému z nás třesklo
trochu jinak.
R.L.