Tělesným orgánem vyztuženým pevnou kostrou a obsahujícím nervové řídící centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních částí horniny zpracované do pravidelných kvádrů a spojené směsí hornin s podstatným obsahem vápence.
(Hlavou zeď neprorazíš)