Skokem z okna svůj problém nevyřešíš...
jenom jeho řešení přesuneš na někoho jiného…