Vědecké představy vedou k bázni a tajemnu, ztracené na svých hranicích v nejistotách. Jeví se však být tak hluboké a tak působivé, že teorie, že vše je uspořádáno jako jeviště pro Boha pozorujícího lidské prodírání se dobrem a zlem, se zdá být mylná.
Richard Feynman