Víťazi pijú od šťastia,
porazení od žiaľu
a Slováci od rána.
P.S. Češi
od vidím do (už) nevidím…