Odpouštět a zapomínat? To nepůjde, nejsem ani Ježíš, ani ještě nemám dostatečně rozvinutého Alzheimera.