I po špatné sklizni je třeba zasít. (Et post malam segetem serendum est) Seneca Mladší