Spectrum organickĂ˝ch látek uvolĹ?ovanĂ˝ch kometou Lovejoy.  PozorovánĂ­ ve spektru  211–272 v lednu letošnĂ­ho roku vydalo svÄ›dectvĂ­ o přítomnosti glykolaldehydu (CH2OHCHO), etanolu (C2H5OH),  etylenglykolu (CH2OH)2, methylesteru kyseliny m


Spectrum organických látek uvolĹ?ovaných kometou Lovejoy. Pozorování ve spektru 211-272 v lednu letošního roku vydalo svědectví o přítomnosti glykolaldehydu (CH2OHCHO), etanolu (C2H5OH), etylenglykolu (CH2OH)2, methylesteru kyseliny mravenčí (HCOOCH3), kyseliny mravenčí (HCOOH), acetaldehydu (CH3CHO), kyseliny isokyanaté (HNCO), formamidu (NH2CHO), a další molekuly. (Biver et al., Science Advances  2015)