Transmitance, množství světla o určité vlnové délce, které prošlo sklem. Kredit: Rosales-Sosa et al. (2015).


Transmitance, množství světla o určité vlnové délce, které prošlo sklem. Kredit: Rosales-Sosa et al. (2015).