Suchý zip nalepený okolo očí holuba dovoloval zakrývat žádné, jedno, nebo druhé oko. Spolu s baťůžkem s GPS zaznamenávajícím změnu trasy pokus dovoli zjistit, jak holubí mozek funguje a že ukládání dat a následná dostupnost inf


Suchý zip nalepený okolo očí holuba dovoloval zakrývat žádné, jedno, nebo druhé oko. Spolu s baĹĄůžkem s GPS zaznamenávajícím změnu trasy pokus dovoli zjistit, jak holubí mozek funguje a že ukládání dat a následná dostupnost informací, jsou asymetrické. Vjemy získané levým okem se stávají druhé partii mozku o něco dostupnější. Tím, že část těchto informací je k dispozici i druhé polovině mozku vede k tomu, že při letech s odkrytým pravým okem se holubům cesta domů hledá o něco lépe. (Kredit A. Martinho, et al., Proceedings B, 2015)