Přibližné vzezření ornitopoda druhu Trinisaura santamartaensis, vědecky popsaného v roce 2013. Morrosaurus vypadal zřejmě velmi podobně, jde o dva blízce příbuzné druhy. Oba dinosauři obývali Antarktidu v období svrchní křídy, kdy


Přibližné vzezření ornitopoda druhu Trinisaura santamartaensis, vědecky popsaného v roce 2013. Morrosaurus vypadal zřejmě velmi podobně, jde o dva blízce příbuzné druhy. Oba dinosauři obývali Antarktidu v období svrchní křídy, kdy zdejší podmínky ještě umožĹ?ovaly dlouhodobý výskyt větších obratlovců. Kredit: Levi bernardo, licence CC BY-SA 3.0 (Wikipedie)