Technologické výkres s vyznačenými hlavními prvky a umístěním ventilátorů zajišťujících nucený oběh nasávaného vzduchu.


Technologické výkres s vyznačenými hlavními prvky a umístěním ventilátorů zajišĹĄujících nucený oběh nasávaného vzduchu.