Nahoře první snímky molekul proteinů, dole jejich modely podle rentgenové krystalografie. Kredit: Jean-Nicolas Longchamp / University of Zurich.


Nahoře první snímky molekul proteinů, dole jejich modely podle rentgenové krystalografie. Kredit: Jean-Nicolas Longchamp / University of Zurich.