Elektrony grafenu se v elektrickém poli chovají jako kapalina. Kredit: Peter Allen/Harvard SEAS.


Elektrony grafenu se v elektrickém poli chovají jako kapalina. Kredit: Peter Allen/Harvard SEAS.