"Nízkorozpočtová" pomocná robotická ruka. (Kredit Georgia Tech )