Jen zde je ještě možné vidět nezaplášťované vnitřní konstrukce nového sarkofágu, které se nacházejí uvnitř jeho dvojité stěny. V budoucnu budou v heliové atmosféře.


Jen zde je ještě možné vidět nezaplášĹĄované vnitřní konstrukce nového sarkofágu, které se nacházejí uvnitř jeho dvojité stěny. V budoucnu budou v heliové atmosféře.