Mechanismus působení kokainu je dnes již znám.


Mechanismus působení kokainu je dnes již znám.